AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 5, Number 3:869-1264;2015
American Journal of Cancer Research


Yiying Wang, Maggie Mang, Yue Wang, Lijie Wang, Robert Klein, Beihua Kong, Wenxin Zheng: Tubal origin of ovarian endometriosis and clear cell and endometrioid carcinoma. Am J Cancer Res 2015;5(3):869-879. (Full text, PDF).

Haiguang Liu, Lin Lv, Kai Yang: Chemotherapy targeting cancer stem cells. Am J Cancer Res 2015;5(3):880-893. (Full text, PDF).

Ya-Yun Zhu, Zhou Yuan: Pancreatic cancer stem cells. Am J Cancer Res 2015;5(3):894-906. (Full text, PDF).

Jing Zhao, Yongchao Liu, Guangjian Huang, Peng Cui, Wenhong Zhang, Ying Zhang: Long non-coding RNAs in gastric cancer: versatile mechanisms and potential for clinical translation. Am J Cancer Res 2015;5(3):907-927. (Full text, PDF).

Shiwu Zhang, Chuanwei Yang, Zhenduo Yang, Dan Zhang, Xiaoping Ma, Gordon Mills, Zesheng Liu: Homeostasis of redox status derived from glucose metabolic pathway could be the key to understanding the Warburg effect. Am J Cancer Res 2015;5(3):928-944. (Full text, PDF).

Jianfeng Han, Christopher A Alvarez-Breckenridge, Qi-En Wang, Jianhua Yu: TGF-β signaling and its targeting for glioma treatment. Am J Cancer Res 2015;5(3):945-955. (Full text, PDF).

Xu You Liu, Shao Hui Tang, Sheng Lan Wu, Yu Hong Luo, Ming Rong Cao, Hong Ke Zhou, Xiang Wu Jiang, Jian Chang Shu, Cai Qun Bie, Si Min Huang, Zhan Hong Zheng, Fei Gao: Epigenetic modulation of insulin-like growth factor-II overexpression by hepatitis B virus X protein in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2015;5(3):956-978. (Full text, PDF).

Virendra Singh, Laishram C Singh, Avninder P Singh, Jagannath Sharma, Bibhuti B Borthakur, Arundhati Debnath, Avdhesh K Rai, Rup K Phukan, Jagadish Mahanta, Amal C Kataki, Sujala Kapur, Sunita Saxena: Status of epigenetic chromatin modification enzymes and esophageal squamous cell carcinoma risk in northeast Indian population. Am J Cancer Res 2015;5(3):979-999. (Full text, PDF).

Juan Li, Yudan Ouyang, Xu Zhang, Wenqiang Zhou, Fang Wang, Zhencong Huang, Xiaokun Wang, Yifan Chen, Hui Zhang, Liwu Fu: Effect of HM910, a novel camptothecin derivative, on the inhibition of multiple myeloma cell growth in vitro and in vivo. Am J Cancer Res 2015;5(3):1000-1016. (Full text, PDF).

Frank Ziemann, Andrea Arenz, Stefanie Preising, Claus Wittekindt, Jens P Klussmann, Rita Engenhart-Cabillic, Andrea Wittig: Increased sensitivity of HPV-positive head and neck cancer cell lines to x-irradiation ± Cisplatin due to decreased expression of E6 and E7 oncoproteins and enhanced apoptosis. Am J Cancer Res 2015;5(3):1017-1031. (Full text, PDF).

Chongbiao Huang, Ruijue Ma, Yong Xu, Na Li, Zengxun Li, Jie Yue, Haixin Li, Yan Guo, Daliang Qi: Wnt2 promotes non-small cell lung cancer progression by activating WNT/β-catenin pathway. Am J Cancer Res 2015;5(3):1032-1046. (Full text, PDF).

Jing Xie, Hui Gao, Jianjun Peng, Yantao Han, Xuehong Chen, Qixiao Jiang, Chunbo Wang: Hispidulin prevents hypoxia-induced epithelial-mesenchymal transition in human colon carcinoma cells. Am J Cancer Res 2015;5(3):1047-1061. (Retracted, Full text, PDF).

Hui Meng, Kai Wang, Xuedan Chen, Xingying Guan, Liwen Hu, Gang Xiong, Juan Li, Yun Bai: MicroRNA-330-3p functions as an oncogene in human esophageal cancer by targeting programmed cell death 4. Am J Cancer Res 2015;5(3):1062-1075. (Full text, PDF).

Dongdong Zhang, Junpeng Qi, Rui Liu, Bingling Dai, Weina Ma, Yingzhuan Zhan, Yanmin Zhang: c-Myc plays a key role in TADs-induced apoptosis and cell cycle arrest in human hepatocellular carcinoma cells. Am J Cancer Res 2015;5(3):1076-1088. (Full text, PDF).

Ming-Hai Wang, Shi-Yong Qin, Shu-Guang Zhang, Guang-Xin Li, Zhen-Hai Yu, Kun Wang, Bin Wang, Mu-Jian Teng, Zhi-Hai Peng: Musashi-2 promotes hepatitis B virus related hepatocellular carcinoma progression via the Wnt/β-catenin pathway. Am J Cancer Res 2015;5(3):1089-1100. (Full text, PDF).

Arshad Ahmed Padhiar, Jianhui Fan, Ying Tang, Juanhan Yu, Shujing Wang, Linhua Liu, Bachir Niang, Max Efui Annani-Akollor, Lifen Wang, Qi Wang, Jianing Zhang: Upregulated β1-6 branch N-glycan marks early gliomagenesis but exhibited biphasic expression in the progression of astrocytic glioma. Am J Cancer Res 2015;5(3):1101-1116. (Full text, PDF).

Mayuko Y Kumasaka, Ichiro Yajima, Machiko Iida, Hiro Takahashi, Yuji Inoue, Satoshi Fukushima, Hironobu Ihn, Kozue Takeda, Yuji Naito, Toshikazu Yoshikawa, Masashi Kato: Correlated expression levels of endothelin receptor B and Plexin C1 in melanoma. Am J Cancer Res 2015;5(3):1117-1123. (Full text, PDF).

Jiaqian Liang, Xin Li, Yirong Li, Jianjun Wei, Garrett Daniels, Xuelin Zhong, Jinhua Wang, Karen Sfanos, Jonathan Melamed, Jun Zhao, Peng Lee: LEF1 targeting EMT in prostate cancer invasion is mediated by miR-181a. Am J Cancer Res 2015;5(3):1124-1132. (Full text, PDF).

Jian-Ming Sun, Li-Na Yang, Han Xu, Bin Chang, Hua-Ying Wang, Gong Yang: Inhibition of Aurora A promotes chemosensitivity via inducing cell cycle arrest and apoptosis in cervical cancer cells. Am J Cancer Res 2015;5(3):1133-1145. (Full text, PDF).

Chiuan-Ren Yeh, Iawen Hsu, Wenbin Song, Hongchiang Chang, Hiroshi Miyamoto, Guang-Qian Xiao, Lei Li, Shuyuan Yeh: Fibroblast ERα promotes bladder cancer invasion via increasing the CCL1 and IL-6 signals in the tumor microenvironment. Am J Cancer Res 2015;5(3):1146-1157. (Full text, PDF).

Nan Li, Nanrong Yu, Jia Wang, Haofeng Xi, Weiqun Lu, Houwei Xu, Min Deng, Guopei Zheng, Haiying Liu: miR-222/VGLL4/YAP-TEAD1 regulatory loop promotes proliferation and invasion of gastric cancer cells. Am J Cancer Res 2015;5(3):1158-1168. (Full text, PDF).

Kuo Gu, Ming-Ming Li, Jing Shen, Fang Liu, Jing-Yan Cao, Shi Jin, Yan Yu: Interleukin-17-induced EMT promotes lung cancer cell migration and invasion via NF-κB/ZEB1 signal pathway. Am J Cancer Res 2015;5(3):1169-1179. (Full text, PDF).

Chengshan Xu, Ling Zhang, Hengheng Li, Zhihua Liu, Lianning Duan, Chengrong Lu: MiRNA-1469 promotes lung cancer cells apoptosis through targeting STAT5a. Am J Cancer Res 2015;5(3):1180-1189. (Full text, PDF).

Ming Niu, Shanshan Sun, Guoqiang Zhang, Yashuang Zhao, Da Pang, Yanbo Chen: Elevated expression of HABP1 is correlated with metastasis and poor survival in breast cancer patients. Am J Cancer Res 2015;5(3):1190-1198. (Full text, PDF).

Yuan-Yuan Fang, Fang-Fang Bi, Yi-Ming Zhou, Wu-Ping Sun, Chun-Yan Li, Qian Liu, Yue Zhao, Da Li: Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) may affect DNA methyltransferase 1 through regulation of BRCA1 in ovarian cancer. Am J Cancer Res 2015;5(3):1199-1206. (Full text, PDF).

Yanfang Zhang, Yiping Qu, Ke Gao, Qi Yang, Bingyin Shi, Peng Hou, Meiju Ji: High copy number of mitochondrial DNA (mtDNA) predicts good prognosis in glioma patients. Am J Cancer Res 2015;5(3):1207-1216. (Full text, PDF).

Fanming Kong, Xiaofeng Shi, Huzi Li, Pu Li, Jianchun Yu, XiaoJiang Li, Jun Chen, Yiyu Sun, Yingjie Jia: Increased expression of iASPP correlates with poor prognosis in FIGO IA2–IIA cervical adenocarcinoma following a curative resection. Am J Cancer Res 2015;5(3):1217-1224. (Full text, PDF).

Hiromitsu Hayashi, Toru Beppu, Yasuo Sakamoto, Yuji Miyamoto, Naomi Yokoyama, Takaaki Higashi, Hidetoshi Nitta, Daisuke Hashimoto, Akira Chikamoto, Hideo Baba: Prognostic value of Ki-67 expression in conversion therapy for colorectal liver-limited metastases. Am J Cancer Res 2015;5(3):1225-1233. (Full text, PDF).

Xiao-Wei Qi, Xiao-Dong Zheng, Bei-Ge Zong, Qing-Qiu Chen, Fan Zhang, Xin-Hua Yang, Yi Zhang, Jun-Lan Liu, Jun Jiang: Association between WT1 polymorphisms and susceptibility to breast cancer: results from a case-control study in a southwestern Chinese population. Am J Cancer Res 2015;5(3):1234-1250. (Full text, PDF).

Shadan Ali, Raagini Suresh, Sanjeev Banerjee, Bin Bao, Zhihong Xu, Jeremy Wilson, Philip A Philip, Minoti Apte, Fazlul H Sarkar: Contribution of microRNAs in understanding the pancreatic tumor microenvironment involving cancer associated stellate and fibroblast cells. Am J Cancer Res 2015;5(3):1251-1264. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976