AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 5, Number 5:1580-1861;2015
American Journal of Cancer Research


Thomas C Chen, Clovis O Da Fonseca, Axel H Schönthal: Preclinical development and clinical use of perillyl alcohol for chemoprevention and cancer therapy. Am J Cancer Res 2015;5(5):1580-1593. (Full text, PDF).

Pierlorenzo Pallante, Floriana Forzati, Antonella Federico, Claudio Arra, Alfredo Fusco: Polycomb protein family member CBX7 plays a critical role in cancer progression. Am J Cancer Res 2015;5(5):1594-1601. (Full text, PDF).

Pu Xia, Xiao-Yan Xu: PI3K/Akt/mTOR signaling pathway in cancer stem cells: from basic research to clinical application. Am J Cancer Res 2015;5(5):1602-1609. (Full text, PDF).

Tianchi Cai, Yingmin Kuang, Chunhua Zhang, Zheng Zhang, Long Chen, Bo Li, Yuqian Li, Yanling Wang, Huixin Yang, Qiaoqiao Han, Yuechun Zhu: Glucose-6-phosphate dehydrogenase and NADPH oxidase 4 control STAT3 activity in melanoma cells through a pathway involving reactive oxygen species, c-SRC and SHP2. Am J Cancer Res 2015;5(5):1610-1620. (Full text, PDF).

Yuwen Cao, Yixiao Li, Na Zhang, Jianming Hu, Liang Yin, Zemin Pan, Yucong Li, Xiaoming Du, Wenjie Zhang, Feng Li: Quantitative DNA hypomethylation of ligand Jagged1 and receptor Notch1 signifies occurrence and progression of breast carcinoma. Am J Cancer Res 2015;5(5):1621-1634. (Full text, PDF).

Chunhong Li, Liping Tang, Lijuan Zhao, Lili Li, Qian Xiao, Xinrong Luo, Weiyan Peng, Guosheng Ren, Qian Tao, Tingxiu Xiang: OPCML is frequently methylated in human colorectal cancer and its restored expression reverses EMT via downregulation of smad signaling. Am J Cancer Res 2015;5(5):1635-1648. (Full text, PDF).

Hans-Richard Demel, Benedikt Feuerecker, Guido Piontek, Christof Seidl, Birgit Blechert, Anja Pickhard, Markus Essler: Effects of topoisomerase inhibitors that induce DNA damage response on glucose metabolism and PI3K/Akt/mTOR signaling in multiple myeloma cells. Am J Cancer Res 2015;5(5):1649-1664. (Full text, PDF).

Aigul Zhunussova, Bhaswati Sen, Leah Friedman, Sultan Tuleukhanov, Ari D Brooks, Richard Sensenig, Zulfiya Orynbayeva: Tumor microenvironment promotes dicarboxylic acid carrier-mediated transport of succinate to fuel prostate cancer mitochondria. Am J Cancer Res 2015;5(5):1665-1679. (Full text, PDF).

Jing-Ping Zhou, Zhen-Lin Gao, Mei-Ling Zhou, Meng-Ying He, Xiao-Hui Xu, De-Tao Tao, Cong-Chong Yang, Lai-Kui Liu: Snail interacts with Id2 in the regulation of TNF-α-induced cancer cell invasion and migration in OSCC. Am J Cancer Res 2015;5(5):1680-1691. (Full text, PDF).

Qiang Zhao, Jun Cao, Yi-Chen Wu, Xiang Liu, Jing Han, Xian-Cong Huang, Lie-Hao Jiang, Xiu-Xiu Hou, Wei-Min Mao, Zhi-Qiang Ling: Circulating miRNAs is a potential marker for gefitinib sensitivity and correlation with EGFR mutational status in human lung cancers. Am J Cancer Res 2015;5(5):1692-1705. (Full text, PDF).

Xuan Lv, Pei Chen, Wei Liu: Down regulation of MiR-93 contributes to endometriosis through targeting MMP3 and VEGFA. Am J Cancer Res 2015;5(5):1706-1717. (Full text, PDF).

Nguyen Tho Huu, Hideki Yoshida, Masamitsu Yamaguchi: Overexpression of tumor suppressor protein OSCP1/NOR1 induces ER stress and apoptosis during development of Drosophila melanogaster. Am J Cancer Res 2015;5(5):1718-1729. (Full text, PDF).

Qing-Cai Meng, Hong-Cheng Wang, Zi-Liang Song, Ze-Zhi Shan, Zhou Yuan, Qi Zheng, Xin-Yu Huang: Overexpression of NDC80 is correlated with prognosis of pancreatic cancer and regulates cell proliferation. Am J Cancer Res 2015;5(5):1730-1740. (Full text, PDF).

Ji-Ming Bao, Min-Yi He, Ya-Wei Liu, Yong-Jie Lu, Ying-Qia Hong, Hai-Hua Luo, Zhong-Lu Ren, Shan-Chao Zhao, Yong Jiang: AGE/RAGE/Akt pathway contributes to prostate cancer cell proliferation by promoting Rb phosphorylation and degradation. Am J Cancer Res 2015;5(5):1741-1750. (Full text, PDF).

Lin-Lin Bu, Wei-Wei Deng, Cong-Fa Huang, Bing Liu, Wen-Feng Zhang, Zhi-Jun Sun: Inhibition of STAT3 reduces proliferation and invasion in salivary gland adenoid cystic carcinoma. Am J Cancer Res 2015;5(5):1751-1761. (Full text, PDF).

Quan Zhang, Yan Li, Tingting Liang, Xuemian Lu, Xingkai Liu, Chi Zhang, Xin Jiang, Robert C Martin, Mingliang Cheng, Lu Cai: Loss of FGF21 in diabetic mouse during hepatocellular carcinogenetic transformation. Am J Cancer Res 2015;5(5):1762-1774. (Full text, PDF).

An Hu, Jing-Juan Huang, Wei-Hua Xu, Xiao-Jie Jin, Ji-Ping Li, Yuan-Jia Tang, Xin-Fang Huang, Hui-Juan Cui, Guang-Bin Sun, Rui-Lin Li, Jun-Li Duan: MiR-21/miR-375 ratio is an independent prognostic factor in patients with laryngeal squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2015;5(5):1775-1785. (Full text, PDF).

Jing-Dong Zhou, Dong-Ming Yao, Ying-Ying Zhang, Ji-Chun Ma, Xiang-Mei Wen, Jing Yang, Hong Guo, Qin Chen, Jiang Lin, Jun Qian: GPX3 hypermethylation serves as an independent prognostic biomarker in non-M3 acute myeloid leukemia. Am J Cancer Res 2015;5(5):1786-1794. (Full text, PDF).

Xiang-Jie Kong, Liu-Jian Duan, Xiao-Qiang Qian, Ding Xu, Hai-Long Liu, Ying-Jian Zhu, Jun Qi: Tumor-suppressive microRNA-497 targets IKKβ to regulate NF-κB signaling pathway in human prostate cancer cells. Am J Cancer Res 2015;5(5):1795-1804. (Full text, PDF).

Wen Hu, Jia Fu, Shi-Xun Lu, Li-Li Liu, Rong-Zhen Luo, Jing-Ping Yun, Chris Zhiyi Zhang: Decrease of Bcl-xL/Bcl-2-associated death promoter in hepatocellular carcinoma indicates poor prognosis. Am J Cancer Res 2015;5(5):1805-1813. (Full text, PDF).

Hai-Li Huang, Yun Jiang, Ya-Hong Wang, Ting Chen, Hui-Juan He, Tie Liu, Teng Yang, La-Wei Yang, Jie Chen, Ze-Qing Song, Weimin Yao, Bin Wu, Gang Liu: FBXO31 promotes cell proliferation, metastasis and invasion in lung cancer. Am J Cancer Res 2015;5(5):1814-1822. (Full text, PDF).

Tian Tian, Aimin Li, Hong Lu, Ran Luo, Mingzhi Zhang, Zhaoming Li: Six1 promotes glioblastoma cell proliferation and invasion by upregulation of connective tissue growth factor. Am J Cancer Res 2015;5(5):1823-1830. (Full text, PDF).

Huabang Zhou, Xiaolan Jiang, Qiaomei Li, Jingyi Hu, Zhengrong Zhong, Hao Wang, Hui Wang, Bing Yang, Heping Hu: A simple and effective prognostic staging system based on clinicopathologic features of intrahepatic cholangiocarcinoma. Am J Cancer Res 2015;5(5):1831-1843. (Full text, PDF).

Ya-Hsuan Chang, Yung-Li Yang, Chung-Ming Chen, Hsuan-Yu Chen: Apoptosis pathway signature for prediction of treatment response and clinical outcome in childhood high risk B-Precursor acute lymphoblastic leukemia. Am J Cancer Res 2015;5(5):1844-1853. (Full text, PDF).

Peng Xia, Bin Li, Tingting Geng, Zhiping Deng, Chengxue Dang, Dongmin Chang, Longli Kang, Tianbo Jin, Chao Chen: FGFR2 gene polymorphisms are associated with breast cancer risk in the Han Chinese population. Am J Cancer Res 2015;5(5):1854-1861. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976