AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 10, Number 11:3508-4016;2020
American Journal of Cancer Research


Tian Tian, Yangzhi Zhao, Yi Yang, Tiejun Wang, Shunzi Jin, Jie Guo, Zhongshan Liu: The protective role of short-chain fatty acids acting as signal molecules in chemotherapy- or radiation-induced intestinal inflammation. Am J Cancer Res 2020;10(11):3508-3531. (Full text, PDF).

Jianxia Wei, Chunchun Wu, Hanbing Meng, Mengna Li, Weihong Niu, Yuting Zhan, Long Jin, Yumei Duan, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, Guiyuan Li, Ming Zhou: The biogenesis and roles of extrachromosomal oncogene involved in carcinogenesis and evolution. Am J Cancer Res 2020;10(11):3532-3550. (Full text, PDF).

Fenglin Hu, Fangyue Guo, Yutong Zhu, Qi Zhou, Tongming Li, Hong Xiang, Dong Shang: IL-17 in pancreatic disease: pathogenesis and pharmacotherapy. Am J Cancer Res 2020;10(11):3551-3564. (Full text, PDF).

Jin-Qing Liu, Jianmin Zhu, Aiyan Hu, Alaina Zhang, Chunbaixue Yang, Jianyu Yu, Kalpana Ghoshal, Sujit Basu, Xue-Feng Bai: Is AAV-delivered IL-27 a potential immunotherapeutic for cancer? Am J Cancer Res 2020;10(11):3565-3574. (Full text, PDF).

Yutong Wang, Xiaoyun He, Hui Nie, Jianhua Zhou, Pengfei Cao, Chunlin Ou: Application of artificial intelligence to the diagnosis and therapy of colorectal cancer. Am J Cancer Res 2020;10(11):3575-3598. (Full text, PDF).

Fiza Ur Rehman, Mansoor Al-Waeel, Syeda Sohaila Naz, Kifayat Ullah Shah: Anticancer therapeutics: a brief account on wide refinements. Am J Cancer Res 2020;10(11):3599-3621. (Full text, PDF).

Shi-Lei Liu, Xiang-Song Wu, Feng-Nan Li, Wen-Yan Yao, Zi-You Wu, Ping Dong, Xue-Feng Wang, Wei Gong: ERRα promotes pancreatic cancer progression by enhancing the transcription of PAI1 and activating the MEK/ERK pathway. Am J Cancer Res 2020;10(11):3622-3643. (Full text, PDF).

Yanan Song, Saifei He, Xing Ma, Miao Zhang, Juhua Zhuang, Guoyu Wang, Ying Ye, Wei Xia: RBMX contributes to hepatocellular carcinoma progression and sorafenib resistance by specifically binding and stabilizing BLACAT1. Am J Cancer Res 2020;10(11):3644-3665. (Full text, PDF).

Haofan Yin, Jinye Xie, Ping Jiang, Xi Jiang, Deyu Duan, Junhua Qi, Zhaofan Luo, Caiqi Ma, Honghai Hong: Chiauranib selectively inhibits colorectal cancer with KRAS wild-type by modulation of ROS through activating the p53 signaling pathway. Am J Cancer Res 2020;10(11):3666-3685. (Full text, PDF).

Zhanwang Wang, Yaxin Cheng, Yuxing Zhu, Xueying Hu, Yi Jin, Lian Gong, Mengqing Xiao, Liang Xiang, Qinghai Zeng, Jianye Liu, Xingyu Chen, Yeyu Zhang, Xiaoming Liu, Liping Deng, Dong He, Ke Cao: Long non-coding RNA FOXD1-AS1 promotes the progression and glycolysis of nasopharyngeal carcinoma by sustaining FOXD1 expression. Am J Cancer Res 2020;10(11):3686-3704. (Full text, PDF).

Jiuliang Yan, Binghai Zhou, Lei Guo, Zheng Chen, Bo Zhang, Shuang Liu, Wentao Zhang, Mincheng Yu, Yongfeng Xu, Yongsheng Xiao, Jian Zhou, Jia Fan, Hui Li, Qinghai Ye: GOLM1 upregulates expression of PD-L1 through EGFR/STAT3 pathway in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(11):3705-3720. (Full text, PDF).

Chuyi Huang, Xiaohong Xia, Jinchan He, Yuan Liu, Zhenlong Shao, Tumei Hu, Cuifu Yu, Xiaolin Liu, Qiong Xu, Bin Liu, Ningning Liu, Yuning Liao, Hongbiao Huang: ERα is a target for butein-induced growth suppression in breast cancer. Am J Cancer Res 2020;10(11):3721-3736. (Full text, PDF).

Min Yong, Jianguo Hu, Hongtao Zhu, Xinwei Jiang, Xiaolin Gan, Lina Hu: Circ-EEF2 facilitated autophagy via interaction with mir-6881-3p and ANXA2 in EOC. Am J Cancer Res 2020;10(11):3737-3751. (Full text, PDF).

Guoli Li, Huan Liu, Jin He, Zongwei Li, Zhiming Wang, Shan Zhou, Guopei Zheng, Zhimin He, Jing Yang: TAS-102 has a tumoricidal activity in multiple myeloma. Am J Cancer Res 2020;10(11):3752-3764. (Full text, PDF).

Soon Young Park, Sandeep Mittal, Jianwen Dong, Kangjin Jeong, Emmanuel Martinez-Ledesma, Yuji Piao, Sabbir Khan, Verlene Henry, Roel GW Verhaak, Nazanin Majd, Veerakumar Balasubramaniyan, John F de Groot: Depletion of CLK2 sensitizes glioma stem-like cells to PI3K/mTOR and FGFR inhibitors. Am J Cancer Res 2020;10(11):3765-3783. (Full text, PDF).

Lili Wang, Birgit Stadlbauer, Chen Lyu, Alexander Buchner, Heike Pohla: Shikonin enhances the antitumor effect of cabazitaxel in prostate cancer stem cells and reverses cabazitaxel resistance by inhibiting ABCG2 and ALDH3A1. Am J Cancer Res 2020;10(11):3784-3800. (Full text, PDF).

Zihan Xu, Li Wang, Li Tu, Yanyang Liu, Xiaoxiao Xie, Xiaojun Tang, Feng Luo: Epidemiology of and prognostic factors for patients with sarcomatoid carcinoma: a large population-based study. Am J Cancer Res 2020;10(11):3801-3814. (Full text, PDF).

Tao Tao, Wanrun Lin, Yan Wang, Jing Zhang, Setsuko K Chambers, Bo Li, Jayanthi Lea, Yiying Wang, Yue Wang, Wenxin Zheng: Loss of tubal ciliated cells as a risk for “ovarian” or pelvic serous carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(11):3815-3827. (Full text, PDF).

Yu-Sen Lin, Chih-Ying Hsieh, Ting-Ting Kuo, Ching-Chan Lin, Chen-Yuan Lin, Yuh-Pyng Sher: Resveratrol-mediated ADAM9 degradation decreases cancer progression and provides synergistic effects in combination with chemotherapy. Am J Cancer Res 2020;10(11):3828-3837. (Full text, PDF).

Haixia Guan, Gianluca Toraldo, Frederick A Godley, Sowmya R Rao, Sandra Cerda, David McAneny, Gerard Doherty, Stephanie L Lee: The real-world performance of ThyroSeqV.2 to diagnose thyroid “neoplasm requiring surgery”. Am J Cancer Res 2020;10(11):3838-3851. (Full text, PDF).

Bo Cai, Qiyun Sun, Jianhui Qiao, Changlin Yu, Kaixun Hu, Tieqiang Liu, Bingxia Li, Yajing Huang, Yi Wang, Hongli Zuo, Zheng Dong, Yaqing Lei, Zhiqing Liu, Bo Yao, Caixia Li, Huisheng Ai, Mei Guo: Comparison of microtransplantation, chemotherapy and allogeneic transplantation in post-remission therapy for Philadelphia chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia. Am J Cancer Res 2020;10(11):3852-3866. (Full text, PDF).

Jianxia Xu, Jiaping Zhou, Xiaojie Wang, Shufeng Fan, Xiaoshan Huang, Xingwu Xie, Risheng Yu: A multi-class scoring system based on CT features for preoperative prediction in gastric gastrointestinal stromal tumors. Am J Cancer Res 2020;10(11):3867-3881. (Full text, PDF).

Chien-Hung Chen, Chi-Yi Chen, Jing-Houng Wang, Hsueh-Chou Lai, Chao-Hung Hung, Sheng-Nan Lu, Cheng-Yuan Peng: Comparison of incidence of hepatocellular carcinoma between chronic hepatitis B patients with cirrhosis treated with entecavir or tenofovir in Taiwan - a retrospective study. Am J Cancer Res 2020;10(11):3882-3895. (Full text, PDF).

Bo Yang, Yang Li, Rui Zhang, Liguo Liu, Huijie Miao, Yongsheng Li, Ziyu Shao, Tai Ren, Yijian Zhang, Qiyu Zhang, Yingbin Liu, Hongqi Shi: MOB1A regulates glucose deprivation-induced autophagy via IL6-STAT3 pathway in gallbladder carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(11):3896-3910. (Full text, PDF).

Jia Yang, Aydin Eresen, Junjie Shangguan, Quanhong Ma, Zhuoli Zhang, Vahid Yaghmai: Effect of route of administration on the efficacy of dendritic cell vaccine in PDAC mice. Am J Cancer Res 2020;10(11):3911-3919. (Full text, PDF).

Hai-Xia Xu, Ping Zhu, Yan-Ying Zheng, Xiang Zhang, Yi-Qi Chen, Li-Chao Qiao, Yi-Fen Zhang, Feng Jiang, You-Ran Li, Hong-Jin Chen, Yu-Gen Chen, Yun-Fei Gu, Bo-Lin Yang: Molecular screening and clinicopathologic characteristics of Lynch-like syndrome in a Chinese colorectal cancer cohort. Am J Cancer Res 2020;10(11):3920-3934. (Full text, PDF).

Ranran Zhao, Yiyu Xie, Bingyu Yang, Chang Wang, Qianlei Huang, Yue Han, Lulu Yang, Shuang Yan, Xiaogang Wang, Chengcheng Fu, Depei Wu, Xiaojin Wu: Identification of metabolic biomarkers to predict treatment outcome and disease progression in multiple myeloma. Am J Cancer Res 2020;10(11):3935-3946. (Full text, PDF).

Jun Zou, Wan Qin, Lin Yang, Lulu Wang, Yu Wang, Jianfeng Shen, Wei Xiong, Shiying Yu, Shumei Song, Jaffer A Ajani, Shiaw-Yih Lin, Gordon B Mills, Xianglin Yuan, Jianying Chen, Guang Peng: Genetic alterations and expression characteristics of ARID1A impact tumor immune contexture and survival in early-onset gastric cancer. Am J Cancer Res 2020;10(11):3947-3972. (Full text, PDF).

Zhongxin Feng, Qin Fang, Xingyi Kuang, Xin Liu, Ying Chen, Dan Ma, Jishi Wang: Clonal expansion of bone marrow CD8+ T cells in acute myeloid leukemia patients at new diagnosis and after chemotherapy. Am J Cancer Res 2020;10(11):3973-3989. (Full text, PDF).

Keisuke Itagaki, Manabu Sasada, Satoru Miyazaki, Takuya Iyoda, Takahiro Imaizumi, Makoto Haga, Akira Kuga, Hiroki Inomata, Yosuke Kondo, Satoshi Osada, Hiroaki Kodama, Yoshikazu Higami, Fumio Fukai: Exposure of the cryptic de-adhesive site FNIII14 in fibronectin molecule and its binding to membrane-type eEF1A induce migration and invasion of cancer cells via β1-integrin inactivation. Am J Cancer Res 2020;10(11):3990-4004. (Full text, PDF).

Lin Lin, Qiang Lu, Ran Cao, Qiuxiang Ou, Yutong Ma, Hua Bao, Xue Wu, Yang Shao, Zhaoxia Wang, Bo Shen: Acquired rare recurrent EGFR mutations as mechanisms of resistance to Osimertinib in lung cancer and in silico structural modelling. Am J Cancer Res 2020;10(11):4005-4015. (Full text, PDF).

Retraction: A positive feedback regulation between long noncoding RNA SNHG1 and YAP1 modulates growth and metastasis in laryngeal squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(11):4016. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976