AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 10, Number 3:704-1044;2020
American Journal of Cancer Research


Alison Clark, Marieke Burleson: SPOP and cancer: a systematic review. Am J Cancer Res 2020;10(3):704-726. (Full text, PDF).

Yanyan Han, Dandan Liu, Lianhong Li: PD-1/PD-L1 pathway: current researches in cancer. Am J Cancer Res 2020;10(3):727-742. (Full text, PDF).

Jinyun Xu, Jing-Jie Peng, Wenqing Yang, Kun Fu, Yu Zhang: Vaginal microbiomes and ovarian cancer: a review. Am J Cancer Res 2020;10(3):743-756. (Full text, PDF).

Zejun Fang, Min Lin, Chunxiao Li, Hong Liu, Chaoju Gong: A comprehensive review of the roles of E2F1 in colon cancer. Am J Cancer Res 2020;10(3):757-768. (Full text, PDF).

Yong Wang, Minghao Li, Hao Deng, Yingxian Pang, Longfei Liu, Xiao Guan: The systems of metastatic potential prediction in pheochromocytoma and paraganglioma. Am J Cancer Res 2020;10(3):769-780. (Full text, PDF).

Xueqiang Deng, Xuan Yi, Da Huang, Peng Liu, Leifeng Chen, Yunyan Du, Liang Hao: ROCK2 mediates osteosarcoma progression and TRAIL resistance by modulating O-GlcNAc transferase degradation. Am J Cancer Res 2020;10(3):781-798. (Full text, PDF).

Abdullah M Alnuqaydan, Bilal Rah, Abdulmajeed G Almutary, Shailender Singh Chauhan: Synergistic antitumor effect of 5-fluorouracil and withaferin-A induces endoplasmic reticulum stress-mediated autophagy and apoptosis in colorectal cancer cells. Am J Cancer Res 2020;10(3):799-815. (Full text, PDF).

Fengzhou Li, Shilei Zhao, Yanwei Cui, Tao Guo, Jiaqi Qiang, Qiang Xie, Wendan Yu, Wei Guo, Wuguo Deng, Chundong Gu, Taihua Wu: α1,6-Fucosyltransferase (FUT8) regulates the cancer-promoting capacity of cancer-associated fibroblasts (CAFs) by modifying EGFR core fucosylation (CF) in non-small cell lung cancer (NSCLC). Am J Cancer Res 2020;10(3):816-837. (Full text, PDF).

Xiaoli Yao, Yi Tu, Yulin Xu, Yueyue Guo, Feng Yao, Xinghua Zhang: Endoplasmic reticulum stress confers 5-fluorouracil resistance in breast cancer cell via the GRP78/OCT4/lncRNA MIAT/AKT pathway. Am J Cancer Res 2020;10(3):838-855. (Full text, PDF).

Jianman Guo, Katherine E Chaney, Kwangmin Choi, Gabriela Witek, Ami V Patel, Hong Xie, Danny Lin, Kanupriya Whig, Yao Xiong, David C Schultz, Nancy Ratner, Jeffrey Field: Polo-like kinase 1 as a therapeutic target for malignant peripheral nerve sheath tumors (MPNST) and schwannomas. Am J Cancer Res 2020;10(3):856-869. (Full text, PDF).

Luyuan Zhang, Sinan Sun, Yumin Wang, Yongzhen Mo, Fang Xiong, Shanshan Zhang, Zhaoyang Zeng, Wei Xiong, Guiyuan Li, Hao Chen, Can Guo: Gossypol induces apoptosis of multiple myeloma cells through the JUN-JNK pathway. Am J Cancer Res 2020;10(3):870-883. (Full text, PDF).

Yunyan Du, Shan Lu, Jin Ge, Dazhi Long, Chongyu Wen, Shengxing Tan, Leifeng Chen, Wei Zhou: ROCK2 disturbs MKP1 expression to promote invasion and metastasis in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(3):884-896. (Full text, PDF).

Yoshihisa Tokumaru, Masanori Oshi, Eriko Katsuta, Li Yan, Vikas Satyananda, Nobuhisa Matsuhashi, Manabu Futamura, Yukihiro Akao, Kazuhiro Yoshida, Kazuaki Takabe: KRAS signaling enriched triple negative breast cancer is associated with favorable tumor immune microenvironment and better survival. Am J Cancer Res 2020;10(3):897-907. (Full text, PDF).

Fuxia Li, Ensong Guo, Jia Huang, Funian Lu, Bin Yang, Rourou Xiao, Chen Liu, Xue Wu, Yu Fu, Zizhuo Wang, Shaohua Peng, Yu Lei, Zhongzhen Guo, Lei Li, Ling Xi, Chaoyang Sun, Si Liu, Gang Chen: mTOR inhibition overcomes primary and acquired resistance to Wee1 inhibition by augmenting replication stress in epithelial ovarian cancers. Am J Cancer Res 2020;10(3):908-924. (Full text, PDF).

Jing Sun, Dawei Meng, Tao Yu, Feng Li, Guirong Zhang, Xin Tian, Nannan Zhao, Guimin Li, Lu Li, Hongyue Wang, Yeqiu Liu, Yiming Meng, Yushu Ma, Zhong Wan, Jimin Bao, Haozhe Piao: N-terminal truncated carboxypeptidase E represses E-cadherin expression in lung cancer by stabilizing the Snail-HDAC complex. Am J Cancer Res 2020;10(3):925-938. (Full text, PDF).

Yu-Lin Liu, Ze-Xuan Yan, Yu Xia, Xiao-Ye Xie, Kai Zhou, Li-Li Xu, Yan-Long Shi, Qiang Wang, Jing-Wang Bi: Ligustrazine reverts anthracycline chemotherapy resistance of human breast cancer by inhibiting JAK2/STAT3 signaling and decreasing fibrinogen gamma chain (FGG) expression. Am J Cancer Res 2020;10(3):939-952. (Full text, PDF).

Chung-Sheng Shi, Kuan-Lin Kuo, Wei-Chou Lin, Mei-Sin Chen, Shing-Hwa Liu, Shih-Ming Liao, Chen-Hsun Hsu, Yu-Wei Chang, Hong-Chiang Chang, Kuo-How Huang: Neddylation inhibitor, MLN4924 suppresses angiogenesis in huvecs and solid cancers: in vitro and in vivo study. Am J Cancer Res 2020;10(3):953-964. (Full text, PDF).

Meisi Yan, Leiguang Ye, Xinxin Feng, Runze Shi, Zhen Sun, Zhigao Li, Tong Liu: MicroRNA-590-3p inhibits invasion and metastasis in triple-negative breast cancer by targeting Slug. Am J Cancer Res 2020;10(3):965-974. (Full text, PDF).

Mian Li, Jieli Lu, Jing Fu, Qin Wan, Tiange Wang, Yanan Huo, Yu Xu, Min Xu, Zhiyun Zhao, Yuhong Chen, Shuangyuan Wang, Guijun Qin, Yingfen Qin, Ruying Hu, Xulei Tang, Guixia Wang, Feixia Shen, Zuojie Luo, Li Chen, Qing Su, Xuefeng Yu, Li Yan, Gang Chen, Zhengnan Gao, Yinfei Zhang, Chao Liu, Youmin Wang, Shengli Wu, Tao Yang, Qiang Li, Yiming Mu, Jiajun Zhao, Lulu Chen, Lixin Shi, Guang Ning, Yufang Bi, Hongyang Wang, Weiqing Wang: The association and joint effect of serum cholesterol, glycemic status with the risk of incident cancer among middle-aged and elderly population in china cardiometabolic disease and cancer cohort (4C)-study. Am J Cancer Res 2020;10(3):975-986. (Full text, PDF).

Xiang Wang, Junyan Yu, Mudan Yang, Likun Liu, Jinghua Gao, Yuchuan Ren, Ruixing Zhang, Diansheng Zhong, Nan Du, Zhanzhao Fu, Junmei Jia, Qingshan Li, Jianfeng Diao, Junping Zhang, Jun Guo, Xiaomei Li, Xiang Song, Yan Zhang, Zhonghe Yu, Liwen Ma, Zaiwen Fan, Zheng Liu, Guozhong Li, Feng Liang, Huaqing Wang, Yunge Gao, Ping Yang, Chunmei Bai, Aimin Zang, Xiubao Ren: Safety and effectiveness of apatinib in patients with previously treated metastatic gastric cancer: a sub-analysis from the real-world study of apatinib for gastric cancer treatment (AHEAD-G202). Am J Cancer Res 2020;10(3):987-996. (Full text, PDF).

Fanchao Meng, Xin Liu, Changwei Lin, Lei Xu, Jinjin Liu, Pengbo Zhang, Xiuzhong Zhang, Jun Song, Yichao Yan, Zeqiang Ren, Yi Zhang: SMYD2 suppresses APC2 expression to activate the Wnt/β-catenin pathway and promotes epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2020;10(3):997-1011. (Full text, PDF).

Ermao Li, Bo Wei, Xiaolan Wang, Ran Kang: METTL3 enhances cell adhesion through stabilizing integrin β1 mRNA via an m6A-HuR-dependent mechanism in prostatic carcinoma. Am J Cancer Res 2020;10(3):1012-1025. (Full text, PDF).

Dan Zang, Chuang Zhang, Ce Li, Yibo Fan, Zhi Li, Kezuo Hou, Xiaofang Che, Yunpeng Liu, Xiujuan Qu: LPPR4 promotes peritoneal metastasis via Sp1/integrin α/FAK signaling in gastric cancer. Am J Cancer Res 2020;10(3):1026-1044. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976