AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA>
Volume 11, Number 10:4642-5213;2021
American Journal of Cancer Research


Jiawei Ouyang, Yijie Zhang, Fang Xiong, Shanshan Zhang, Zhaojian Gong, Qijia Yan, Yi He, Fang Wei, Wenling Zhang, Ming Zhou, Bo Xiang, Fuyan Wang, Xiaoling Li, Yong Li, Guiyuan Li, Zhaoyang Zeng, Can Guo, Wei Xiong: The role of alternative splicing in human cancer progression. Am J Cancer Res 2021;11(10):4642-4667. (Full text, PDF).

Dmitry O Zharkov, Anna V Yudkina, Tim Riesebeck, Polina S Loshchenova, Evgeny A Mostovich, Grigory L Dianov: Boron-containing nucleosides as tools for boron-neutron capture therapy. Am J Cancer Res 2021;11(10):4668-4682. (Full text, PDF).

Renmin Mu, Zhiyuan Ma, Chengli Lu, Hu Wang, Xiaoming Cheng, Biguang Tuo, Yi Fan, Xuemei Liu, Taolang Li: Role of succinylation modification in thyroid cancer and breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):4683-4699. (Full text, PDF).

Viji Remadevi, Parvathy Muraleedharan, Sreeharshan Sreeja: FOXO1: a pivotal pioneer factor in oral squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(10):4700-4710. (Full text, PDF).

Tianqiang Song, Mengran Lang, Shaohua Ren, Leijuan Gan, Wei Lu: The past, present and future of conversion therapy for liver cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):4711-4724. (Full text, PDF).

Aditya Chakraborty, Chris P Tsokos: A modern approach of survival analysis of patients with pancreatic cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):4725-4745. (Full text, PDF).

Christina Nadolny, Xinmu Zhang, Qiwen Chen, Syed F Hashmi, Winifer Ali, Christopher Hemme, Nagib Ahsan, Yuan Chen, Ruitang Deng: Dysregulation and activities of ubiquitin specific peptidase 2b in the pathogenesis of hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(10):4746-4767. (Full text, PDF).

Janet Arras, Keena S Thomas, Paul J Myers, Allison M Cross, Amare D Osei, Gabriel E Vazquez, Kristen A Atkins, Mark R Conaway, Marieke K Jones, Matthew J Lazzara, Amy H Bouton: Breast Cancer Antiestrogen Resistance 3 (BCAR3) promotes tumor growth and progression in triple-negative breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):4768-4787. (Full text, PDF).

Sang Hyun Seo, Kyung Joo Cho, Hye Jung Park, Hyemi Kim, Hye Won Lee, Beom Kyung Kim, Jun Yong Park, Do Young Kim, Sang Hoon Ahn, Seung Up Kim: Dickkopf-1 promotes angiogenesis by upregulating VEGF receptor 2-mediated mTOR/p70S6K signaling in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(10):4788-4806. (Full text, PDF).

Qing Li, Qing Chao, Yue Liu, Jiayu Fang, Jing Xie, Jing Zhen, Yongqi Ding, Bidong Fu, Yun Ke, Fan Xiao, Honghu Wu, Zhaoxia Huang, Haibin Hao, Da Huang: Deubiquitinase ZRANB1 drives hepatocellular carcinoma progression through SP1-LOXL2 axis. Am J Cancer Res 2021;11(10):4807-4825. (Full text, PDF).

Yuanfeng Wei, Xi Yang, Limin Gao, Ju Yang, Lingnan Zheng, Ling Gao, Xiaohan Zhou, Xiaoyu Xiang, Jie Zhang, Cheng Yi: Identification of potential immune-related circRNA-miRNA-mRNA regulatory network in cutaneous squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(10):4826-4843. (Full text, PDF).

Cheng Liu, Qun-Gen Li, Yang Zhou, Ying-Yue Cao, Zi-Xin Wei, Ying-Hua Jin, Xin Wang, Ying-Ying Chen, Li Qi, Jian-Xiong Geng, Fang Liu: LncRNA NR2F2-AS1 induces epithelial-mesenchymal transition of non-small cell lung cancer by modulating BVR/ATF-2 pathway via regulating miR-545-5p/c-Met axis. Am J Cancer Res 2021;11(10):4844-4865. (Full text, PDF).

Jun Pu, Xinrui Zhou, Jiaxin Liu, Peng Hou, Meiju Ji: Therapeutic potential and deleterious effect of glucocorticoids on azoxymethane/dextran sulfate sodium-induced colorectal cancer in mice. Am J Cancer Res 2021;11(10):4866-4883. (Full text, PDF).

Jie Hao, Lin Yu, Heng Lu, Tamil S Sakthivel, Sudipta Seal, Bolin Liu, Jihe Zhao: Sensitization of breast cancer to Herceptin by redox active nanoparticles. Am J Cancer Res 2021;11(10):4884-4899. (Full text, PDF).

Chi-Chung Wang, Sheng-Yi Lin, Yu-Han Huang, Chia-Hung Hsieh, Hsiu-Hui Chang, Hsuan-Yu Chen, Chia-Wei Weng, Gee-Chen Chang, Sung-Liang Yu, Jeremy JW Chen: Paired-like homeodomain 2B contributes to tumour progression and anti-autophagy in human lung cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):4900-4918. (Full text, PDF).

Kyung-Ran Park, YunHee Jeong, JoonYeop Lee, Il Keun Kwon, Hyung-Mun Yun: Anti-tumor effects of jaceosidin on apoptosis, autophagy, and necroptosis in human glioblastoma multiforme. Am J Cancer Res 2021;11(10):4919-4930. (Full text, PDF).

Anna Radajewska, Oskar Przybyszewski, Fathi Emhemmed, Christian D Muller, Ewa Barg, Helena Moreira: Three dimensional in vitro culture systems in anticancer drug discovery targeted on cancer stem cells. Am J Cancer Res 2021;11(10):4931-4946. (Full text, PDF).

Mizuki Tamai, Jun Kiuchi, Yoshiaki Kuriu, Tomohiro Arita, Hiroki Shimizu, Takuma Ohashi, Hirotaka Konishi, Yusuke Yamamoto, Ryo Morimura, Atsushi Shiozaki, Hisashi Ikoma, Takeshi Kubota, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Eigo Otsuji: Clinical impact of postoperative prognostic nutritional index in colorectal cancer patients undergoing adjuvant chemotherapy. Am J Cancer Res 2021;11(10):4947-4955. (Full text, PDF).

Chien-Wei Peng, Wei Teng, Kar-Wai Lui, Chien-Fu Hung, Wen-Juei Jeng, Chien-Hao Huang, Wei-Ting Chen, Chen-Chun Lin, Chun-Yen Lin, Shi-Ming Lin, I-Shyan Sheen: Complete response at first transarterial chemoembolization predicts favorable outcome in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(10):4956-4965. (Full text, PDF).

Jiaqiang Zhang, Chia-Lun Chang, Chang-Yun Lu, Ho-Min Chen, Szu-Yuan Wu: Long-term oncologic outcomes of breast conserving surgery with propofol-based total intravenous anesthesia or volatile inhalational general anesthesia without propofol: a propensity score-matched, population-based cohort study. Am J Cancer Res 2021;11(10):4966-4980. (Full text, PDF).

Gopinath M Sundaram, Shan Quah, Lum Guo Guang, Prabha Sampath: HuR enhances FSTL1 transcript stability to promote invasion and metastasis of squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(10):4981-4993. (Full text, PDF).

Hsiang-Chi Huang, Chun-Che Liao, Shih-Han Wang, I-Jung Lee, Te-An Lee, Jung-Mao Hsu, Chun-Tse Kuo, Jyun Wang, Wan-Chen Hsieh, Shing-Jyh Chang, Shih-Yu Chen, Mi-Hua Tao, Yi-Ling Lin, Yun-Ju Lai, Chia-Wei Li: Hyperglycosylated spike of SARS-CoV-2 gamma variant induces breast cancer metastasis. Am J Cancer Res 2021;11(10):4994-5005. (Full text, PDF).

Yu-Ting Sun, Wen-Long Guan, Qi Zhao, De-Shen Wang, Shi-Xun Lu, Cai-Yun He, Shuang-Zhen Chen, Feng-Hua Wang, Yu-Hong Li, Zhi-Wei Zhou, Rui-Hua Xu, Miao-Zhen Qiu: PD-1 antibody camrelizumab for Epstein-Barr virus-positive metastatic gastric cancer: a single-arm, open-label, phase 2 trial. Am J Cancer Res 2021;11(10):5006-5015. (Full text, PDF, Supplementary Tables 1, 2).

Yong Hyun Park, Hyong Woo Moon, Hyuk Jin Cho, U-Syn Ha, Sung-Hoo Hong, Ji Youl Lee, Sae Woong Kim, Kyungdo Han, Seung-Hyun Ko: Cumulative obesity exposure increases the risk of kidney cancer: a longitudinal nationwide cohort study. Am J Cancer Res 2021;11(10):5016-5026. (Full text, PDF).

Zishao Zhong, Zhenyu Zhang, Jing Wang, Yunlian Hu, Yang Mi, Bangshun He, Yushu Zhang, Ximei Zhang, Xingzhou Xia, Huang Huang, Yuexing Lai, Min Lin, Chengxia Su, Zhiyi Zhang, Zhengqi Wu, Linzhi Lu, Beiping Zhang, Suiping Huang, Cailing Zhong, Xiaoming Zeng, Yun Peng, Guangxia Chen, Haihan Zhang, Guangqing Zhou, Shiyu Liu, Changqing Yang, Lijuan Yan, Aojun Chen, Guiying Zhang, Ping Xu, Shukui Wang, Pengyuan Zheng, Shuchang Xu, Hengjun Gao: A retrospective study of the antibiotic-resistant phenotypes and genotypes of Helicobacter pylori strains in China. Am J Cancer Res 2021;11(10):5027-5037. (Full text, PDF).

Hajime Kamiya, Shuhei Komatsu, Takuma Ohashi, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Takeshi Kubota, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Eigo Otsuji: Postoperative complications and open gastrectomy affect non-cancer-related death and shorten life expectancy in elderly patients with gastric cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):5038-5044. (Full text, PDF).

Madeline J Morrisson, Fangfang Bi, Kevin Yang, Sarah L Cady, Tobias MP Hartwich, Alexandra P Cerchia, Zhigui Li, Jaeyeon Kim, Melinda L Irwin, Yang Yang-Hartwich: Effect of exercise on peritoneal microenvironment and progression of ovarian cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):5045-5062. (Full text, PDF).

Murali K Mamidi, William E Samsa, David Danielpour, Ricky Chan, Guang Zhou: The transcription co-factor JAB1/COPS5, serves as a potential oncogenic hub of human chondrosarcoma cells in vitro. Am J Cancer Res 2021;11(10):5063-5075. (Full text, PDF).

Luanfeng Li, Wensi Liu, Haichao Tang, Xiangyi Wang, Xinli Liu, Zhaojin Yu, Yanan Gao, Xiaobin Wang, Minjie Wei: Hypoxia-related prognostic model in bladder urothelial reflects immune cell infiltration. Am J Cancer Res 2021;11(10):5076-5093. (Full text, PDF).

Masanori Oshi, Shipra Gandhi, Yoshihisa Tokumaru, Li Yan, Akimitsu Yamada, Ryusei Matsuyama, Takashi Ishikawa, Itaru Endo, Kazuaki Takabe: Conflicting roles of EGFR expression by subtypes in breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):5094-5110. (Full text, PDF).

Mariko Asaoka, Santosh K Patnaik, Takashi Ishikawa, Kazuaki Takabe: Different members of the APOBEC3 family of DNA mutators have opposing associations with the landscape of breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):5111-5125. (Full text, PDF).

Qiang Tao, Qingjing Zeng, Wenwu Liu, Jia Liu, Lingmin Jiang, Xinyue Tu, Kai Li, Peng Zhao, Xiang Tang, Zonghao Liu, Liang Wang, Qilin Xu, Yun Zheng: A novel prognostic nomogram for hepatocellular carcinoma after thermal ablation. Am J Cancer Res 2021;11(10):5126-5140. (Full text, PDF).

Jing Li Huang, Masanori Oshi, Itaru Endo, Kazuaki Takabe: Clinical relevance of stem cell surface markers CD133, CD24, and CD44 in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2021;11(10):5141-5154. (Full text, PDF).

Parham Jabbarzadeh Kaboli, Saber Imani, Masume Jomhori, King-Hwa Ling: Chemoresistance in breast cancer: PI3K/Akt pathway inhibitors vs the current chemotherapy. Am J Cancer Res 2021;11(10):5155-5183. (Full text, PDF).

Christopher Larson, Bryan Oronsky, Nacer E Abrouk, Arnold Oronsky, Tony R Reid: Toxicology and biodistribution of AdAPT-001, a replication-competent type 5 adenovirus with a trap for the immunosuppressive cytokine, TGF-beta. Am J Cancer Res 2021;11(10):5184-5189. (Full text, PDF).

Fengzhi Li, Christos Fountzilas, Igor Puzanov, Kristopher M Attwood, Carl Morrison, Xiang Ling: Multiple functions of the DEAD-box RNA helicase, DDX5 (p68), make DDX5 a superior oncogenic biomarker and target for targeted cancer therapy. Am J Cancer Res 2021;11(10):5190-5213. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976