AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 11, Number 3:624-1011;2021
American Journal of Cancer Research


Jiaxi Chen, Yawen Liu, Jingyu Min, Huizhi Wang, Feifan Li, Chunhui Xu, Aihua Gong, Min Xu: Alternative splicing of lncRNAs in human diseases. Am J Cancer Res 2021;11(3):624-639. (Full text, PDF).

Xiangwan Miao, Zeyi Deng, Siqi Wang, Huanhuan Weng, Xinting Zhang, Hailiang Li, Huifen Xie, Juan Zhang, Ying Zhong, Bohui Zhang, Quanming Li, Minqiang Xie: IAP-1 promoted cisplatin resistance in nasopharyngeal carcinoma via inhibition of caspase-3-mediated apoptosis. Am J Cancer Res 2021;11(3):640-667. (Full text, PDF).

Chih-Ming Ho, Tzu-Hao Chang, Ting-Lin Yen, Kun-Jing Hong, Shih-Hung Huang: Collagen type VI regulates the CDK4/6-p-Rb signaling pathway and promotes ovarian cancer invasiveness, stemness, and metastasis. Am J Cancer Res 2021;11(3):668-690. (Full text, PDF).

Zhongyong Jiang, Ziwen Wang, Long Chen, Chi Zhang, Fengying Liao, Yawei Wang, Yang Wang, Peng Luo, Min Luo, Chunmeng Shi: Artesunate induces ER-derived-ROS-mediated cell death by disrupting labile iron pool and iron redistribution in hepatocellular carcinoma cells. Am J Cancer Res 2021;11(3):691-711. (Full text, PDF).

Mengjie Wu, Yongfeng Ding, Nan Wu, Junjie Jiang, Yingying Huang, Fanyu Zhang, Haiyong Wang, Quan Zhou, Yan Yang, Wei Zhuo, Lisong Teng: FSTL1 promotes growth and metastasis in gastric cancer by activating AKT related pathway and predicts poor survival. Am J Cancer Res 2021;11(3):712-728. (Full text, PDF, Supplementary Table 4).

Xu Zhao, Jing Quan, Yue Tan, Ying Liu, Chaoliang Liao, Zhenzhen Li, Weihua Liao, Jikai Liu, Ya Cao, Xiangjian Luo: RIP3 mediates TCN-induced necroptosis through activating mitochondrial metabolism and ROS production in chemotherapy-resistant cancers. Am J Cancer Res 2021;11(3):729-745. (Full text, PDF).

Bong-Kyu Kim, Yeo-Sang Yoon, Yongku Ryu, Myung-Jun Chung: Probiotic-derived p8 protein induce apoptosis via regulation of RNF152 in colorectal cancer cells. Am J Cancer Res 2021;11(3):746-759. (Full text, PDF).

Hui Jiao, Fei Fang, Ting Fang, Yuting You, Min Feng, Xiaomin Wang, Zhenyu Yin, Wenxiu Zhao: SOX13 regulates cancer stem-like properties and tumorigenicity in hepatocellular carcinoma cells. Am J Cancer Res 2021;11(3):760-772. (Full text, PDF).

Bao Sun, Yu Wang, Jingjing Sun, Chunye Zhang, Ronghui Xia, Shengming Xu, Shuyang Sun, Jiang Li: Establishment of patient-derived xenograft models of adenoid cystic carcinoma to assess pre-clinical efficacy of combination therapy of a PI3K inhibitor and retinoic acid. Am J Cancer Res 2021;11(3):773-792. (Full text, PDF).

Jiamin Zhong, Quan Kang, Youde Cao, Baicheng He, Piao Zhao, Yannian Gou, Yetao Luo, Tong-Chuan He, Jiaming Fan: BMP4 augments the survival of hepatocellular carcinoma (HCC) cells under hypoxia and hypoglycemia conditions by promoting the glycolysis pathway. Am J Cancer Res 2021;11(3):793-811. (Full text, PDF).

Wen-Chieh Liao, Hung-Rong Yen, Chia-Hua Chen, Yin-Hung Chu, Ying-Chyi Song, To-Jung Tseng, Chiung-Hui Liu: CHPF promotes malignancy of breast cancer cells by modifying syndecan-4 and the tumor microenvironment. Am J Cancer Res 2021;11(3):812-826. (Full text, PDF).

Yeh Chen, Wei-Chien Huang, Chia-Shin Yang, Fang-Ju Cheng, Yi-Fang Chiu, Hsiao-Fan Chen, Thanh Kieu Huynh, Chih-Feng Huang, Chia-Hung Chen, Hsueh-Chun Wang, Mien-Chie Hung: Screening strategy of TMPRSS2 inhibitors by FRET-based enzymatic activity for TMPRSS2-based cancer and COVID-19 treatment. Am J Cancer Res 2021;11(3):827-836. (Full text, PDF).

Meilin Xue, Minmin Shi, Junjie Xie, Jun Zhang, Lingxi Jiang, Xiaxing Deng, Chenghong Peng, Baiyong Shen, Hong Xu, Hao Chen: Serum tRNA-derived small RNAs as potential novel diagnostic biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(3):837-848. (Full text, PDF).

Zhenjian Zhuo, Ao Lin, Jiao Zhang, Huitong Chen, Yong Li, Zhonghua Yang, Li Li, Suhong Li, Jiwen Cheng, Jing He: Genetic variations in base excision repair pathway genes and risk of hepatoblastoma: a seven-center case-control study. Am J Cancer Res 2021;11(3):849-857. (Full text, PDF).

Shi Bai, James Lindberg, Giles Whalen, Venu Bathini, Jian Zou, Michelle X Yang: Utility of HNF-1B and a panel of lineage-specific biomarkers to optimize the diagnosis of pancreatic ductal adenocarcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(3):858-865. (Full text, PDF).

Rodney Hull, Zukile Mbita, Zodwa Dlamini: Long non-coding RNAs (LncRNAs), viral oncogenomics, and aberrant splicing events: therapeutics implications. Am J Cancer Res 2021;11(3):866-883. (Full text, PDF).

Ju Yang, Xi Yang, Ling Gao, Jie Zhang, Cheng Yi, Ying Huang: The role of the renin-angiotensin system inhibitors in malignancy: a review. Am J Cancer Res 2021;11(3):884-897. (Full text, PDF).

Wang Zeng, Shuchen Gu, Yi Yu, Yili Feng, Mu Xiao, Xin-Hua Feng: ZNF451 stabilizes TWIST2 through SUMOylation and promotes epithelial-mesenchymal transition. Am J Cancer Res 2021;11(3):898-915. (Full text, PDF).

Xigang Xia, Ran Li, Peng Zhou, Zhixiang Xing, Chao Lu, Zhida Long, Feiyang Wang, Rui Wang: Decreased NSG3 enhances PD-L1 expression by Erk1/2 pathway to promote pancreatic cancer progress. Am J Cancer Res 2021;11(3):916-929. (Full text, PDF).

Yaofu Liu, Weimin Xu, Xin Xu, Zhengzhi Tan, Jing Xu, Lei Ma, Peng Du, Yili Yang: Loss of BRMS2 induces cell growth inhibition and translation capacity reduction in colorectal cancer cells. Am J Cancer Res 2021;11(3):930-944. (Full text, PDF).

Yuan-Liang Wang, Ling-Chu Chang, Kuen-Bao Chen, Shao-Chun Wang: Aptamer-guided targeting of the intracellular long-noncoding RNA HOTAIR. Am J Cancer Res 2021;11(3):945-954. (Full text, PDF).

Mathias Schneeweiss-Gleixner, Georg Greiner, Susanne Herndlhofer, Julia Schellnegger, Maria-Theresa Krauth, Karoline V Gleixner, Friedrich Wimazal, Corinna Steinhauser, Michael Kundi, Renate Thalhammer, Ilse Schwarzinger, Gregor Hoermann, Harald Esterbauer, Manuela Födinger, Peter Valent, Wolfgang R Sperr: Impact of HFE gene variants on iron overload, overall survival and leukemia-free survival in myelodysplastic syndromes. Am J Cancer Res 2021;11(3):955-967. (Full text, PDF).

Yuyan Han, Mutian Zhang, Junfeng Xu, Jia Li, Yifan Xu, Timothy C Thompson, Christopher J Logothetis, Deqiang Sun, Jian Gu: Genome-wide DNA methylation profiling of leukocytes identifies CpG methylation signatures of aggressive prostate cancer. Am J Cancer Res 2021;11(3):968-978. (Full text, PDF).

Xinwei Liu, Dulei Xiang, Chong Xu, Ruonan Chai: EIF3m promotes the malignant phenotype of lung adenocarcinoma by the up-regulation of oncogene CAPRIN1. Am J Cancer Res 2021;11(3):979-996. (Full text, PDF).

Yulan Sheng, Baoming Wu, Tiandong Leng, Li Zhu, Zhigang Xiong: Acid-sensing ion channel 1 (ASIC1) mediates weak acid-induced migration of human malignant glioma cells. Am J Cancer Res 2021;11(3):997-1008. (Full text, PDF).

Jinkui Wang, Zhenlong Yu, Chao Wang, Xiangge Tian, Xiaokui Huo, Yan Wang, Chengpeng Sun, Lei Feng, Jing Ma, Baojing Zhang, Qining Yang, Xiaochi Ma, Yinghui Xu: Dehydrocostus lactone, a natural sesquiterpene lactone, suppresses the biological characteristics of glioma, through inhibition of the NF-κB/COX-2 signaling pathway by targeting IKKβ: Am J Cancer Res. 2017; 7(6): 1270-1284. Am J Cancer Res 2021;11(3):1009-1011. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976