AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA>
Volume 11, Number 4:1012-1802;2021
American Journal of Cancer Research


Rahaba Marima, Rodney Hull, Kgomotso Mathabe, Botle Setlai, Jyotsna Batra, Oliver Sartor, Ravi Mehrotra, Zodwa Dlamini: Prostate cancer racial, socioeconomic, geographic disparities: targeting the genomic landscape and splicing events in search for diagnostic, prognostic and therapeutic targets. Am J Cancer Res 2021;11(4):1012-1030. (Full text, PDF).

Chenglong He, Siqi Han, Yue Chang, Meijuan Wu, Yulu Zhao, Cheng Chen, Xiaoyuan Chu: CRISPR screen in cancer: status quo and future perspectives. Am J Cancer Res 2021;11(4):1031-1050. (Full text, PDF).

Jing Yue, Yueguang Wu, Liqing Qiu, Ruping Zhao, Mingfeng Jiang, Hongfang Zhang: LncRNAs link cancer stemness to therapy resistance. Am J Cancer Res 2021;11(4):1051-1068. (Full text, PDF).

Minjie Wang, Chaocai Zhang, Xuan Wang, Hao Yu, Hemei Zhang, Junnv Xu, Jiannong Zhao, Xiaobing Jiang: Tumor-treating fields (TTFields)-based cocktail therapy: a novel blueprint for glioblastoma treatment. Am J Cancer Res 2021;11(4):1069-1086. (Full text, PDF).

Yi Chen, Yansong Xu, Huage Zhong, Hao Yuan, Fangfang Liang, Junjie Liu, Weizhong Tang: Extracellular vesicles in Inter->Kingdom communication in gastrointestinal cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1087-1103. (Full text, PDF).

Mengqi Lv, Shicong Zhu, Hongling Peng, Zhao Cheng, Guangsen Zhang, Zhihua Wang: B-cell acute lymphoblastic leukemia->related microRNAs: uncovering their diverse and special roles. Am J Cancer Res 2021;11(4):1104-1120. (Full text, PDF).

Amanda Delgado, Achuta Kumar Guddati: Clinical endpoints in oncology - a primer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1121-1131. (Full text, PDF).

Todd William Mudd Jr, Mansoor Khalid, Achuta Kumar Guddati: Cardiotoxicity of chemotherapy and targeted agents. Am J Cancer Res 2021;11(4):1132-1147. (Full text, PDF).

Chan-Chuan Liu, Cheng-Lin Wu, I-Chun Yeh, Sheng-Nan Wu, Chun-I Sze, Po-Wu Gean: Cilostazol eliminates radiation->resistant glioblastoma by re-evoking big conductance calcium-activated potassium channel activity. Am J Cancer Res 2021;11(4):1148-1169. (Full text, PDF).

Mina Zhiani, Mir Ali Mousavi, Kobra Rostamizadeh, Reza Pirizadeh, Abdolreza Osali, Afsaneh Mennati, Behrouz Motlagh, Mojtaba Fathi: Apoptosis induction by siRNA targeting integrin-β1 and regorafenib/DDAB-mPEG-PCL hybrid nanoparticles in regorafenib-resistant colon cancer cells. Am J Cancer Res 2021;11(4):1170-1184. (Full text, PDF).

Dayong Han, Na Zhang, Shu Zhao, Huailei Liu, Xiaoxiong Wang, Mingchun Yang, Shengtao Wang, Yue Li, Zhanwen Liu, Lei Teng: AKIP1 promotes glioblastoma viability, mobility and chemoradiation resistance via regulating CXCL1 and CXCL8 mediated NF-κB and AKT pathways. Am J Cancer Res 2021;11(4):1185-1205. (Full text, PDF).

Lu Cao, Cheng Xu, Peiqiang Yi, Huan Li, Yingying Lin, Gang Cai, Shubei Wang, Dan Ou, Min Li, Jiayi Chen: Asparaginyl endopeptidase (AEP) regulates myocardial apoptosis in response to radiation exposure via alterations in NRF2 activation. Am J Cancer Res 2021;11(4):1206-1225. (Full text, PDF).

Qiang-Wei Wang, Zheng Zhao, Zhao-Shi Bao, Tao Jiang, Yong-Jian Zhu: Comprehensive analysis of multi-omics data of recurrent gliomas identifies a recurrence-related signature as a novel prognostic marker. Am J Cancer Res 2021;11(4):1226-1246. (Full text, PDF).

Ming-Jen Lee, Jen-Chieh Lee, Jung-Hsien Hsieh, May-Yao Lin, I-An Shih, Huey-Ling You, Kai Wang: Cordycepin inhibits the proliferation of malignant peripheral nerve sheath tumor cells through the p53/Sp1/tubulin pathway. Am J Cancer Res 2021;11(4):1247-1266. (Full text, PDF).

Yi Zhang, Xuebing Di, Guoji Chen, Jiaqi Liu, Bailin Zhang, Lin Feng, Shujun Cheng, Yipeng Wang: An immune-related signature that to improve prognosis prediction of breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1267-1285. (Full text, PDF).

Xiang-Yu Meng, Hui-Zhi Zhang, Yi-Yue Ren, Ke-Jie Wang, Jun-Feng Chen, Rui Su, Jun-Hui Jiang, Ping Wang, Qi Ma: Pinin promotes tumor progression via activating CREB through PI3K/AKT and ERK/MAPK pathway in prostate cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1286-1303. (Full text, PDF).

Solbi Kim, Sang-Il Lee, Nayoung Kim, Mina Joo, Kyung-Ha Lee, Myung-Won Lee, Heung Jin Jeon, Hyewon Ryu, Jin-Man Kim, Ji-Young Sul, Gyu-Yong Song, Ji-Yeon Kim, Hyo Jin Lee: Decursin inhibits cell growth and autophagic flux in gastric cancer via suppression of cathepsin C. Am J Cancer Res 2021;11(4):1304-1320. (Full text, PDF).

Dechao Jiao, Xueliang Zhou, Yuan Yao, Jianjian Chen, Qinyu Lei, Jianzhuang Ren, Xinwei Han: 125I seed implantation brachytherapy for glottic carcinoma: an experimental and clinical study. Am J Cancer Res 2021;11(4):1321-1334. (Full text, PDF).

Liqiao Chen, Gang Ma, Pengliang Wang, Yinping Dong, Yong Liu, Zhenzhen Zhao, Jiamei Guo, Han Liang, Liyuan Yang, Jingyu Deng: Establishment and verification of prognostic model for gastric cancer based on autophagy-related genes. Am J Cancer Res 2021;11(4):1335-1346. (Full text, PDF).

Yong Ruan, Houqiang Xu, Xinqin Ji, Jiafu Zhao: BLM interaction with EZH2 regulates MDM2 expression and is a poor prognostic biomarker for prostate cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1347-1368. (Full text, PDF).

Wen-Jin Chen, Li-Hua Chen, Ji Wang, Zhao-Tao Wang, Cui-Ying Wu, Kai Sun, Bo-Yun Ding, Ning Liu, Ru-Xiang Xu: LHPP impedes energy metabolism by inducing ubiquitin-mediated degradation of PKM2 in glioblastoma. Am J Cancer Res 2021;11(4):1369-1390. (Full text, PDF).

Shaomin Shi, Chongyang Li, Yanli Zhang, Chaowei Deng, Mengqin Tan, Guangzhao Pan, Juan Du, Yacong Ji, Qian Li, Hanghua Liang, Wei Liu, Leiyang Guo, Gaichao Zhao, Yaling Liu, Hongjuan Cui: Lycorine hydrochloride inhibits melanoma cell proliferation, migration and invasion via down-regulating p21Cip1/WAF1. Am J Cancer Res 2021;11(4):1391-1409. (Full text, PDF).

Hai Huang, Junkoo Yi, Song Park, Haibo Zhang, Eungyung Kim, Sijun Park, Wookbong Kwon, Soyoung Jang, Xiujuan Zhang, Hanyong Chen, Seong-Kyoon Choi, Sung-hyun Kim, Kangddong Liu, Zigang Dong, Mee-Hyun Lee, Zaeyoung Ryoo, Myoung Ok Kim: Costunolide suppresses melanoma growth via the AKT/mTOR pathway in vitro and in vivo. Am J Cancer Res 2021;11(4):1410-1427. (Full text, PDF).

Zhongmin Yang, Fangqing Zhao, Xiaofan Gu, Lixing Feng, Mingshi Xu, Tian Li, Xuan Liu, Xiongwen Zhang: Binding of RNA m6A by IGF2BP3 triggers chemoresistance of HCT8 cells via upregulation of ABCB1. Am J Cancer Res 2021;11(4):1428-1445. (Full text, PDF).

Yichi Xu, Shuya Pan, Hong Chen, Hongfei Qian, Zhiwei Wang, Xueqiong Zhu: MEX3A suppresses proliferation and EMT via inhibiting Akt signaling pathway in cervical cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1446-1462. (Full text, PDF).

Xueer Zheng, Kaibo Guo, Harpreet S Wasan, Shanming Ruan: A population-based study: how to identify high-risk T1 gastric cancer patients? Am J Cancer Res 2021;11(4):1463-1479. (Full text, PDF).

Rong Cong, Fanfei Kong, Jian Ma, Qing Li, Hui Yang, Xiaoxin Ma: The PVT1/miR-612/CENP-H/CDK1 axis promotes malignant progression of advanced endometrial cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1480-1502. (Full text, PDF).

Zhi-Hang Zhou, Tong-Chao Zhao, Si-Yuan Liang, Zhi-Yuan Zhang, Dong-Wang Zhu, Wu-Tong Ju, Lai-Ping Zhong: A therapeutic approach with combination of interferon-gamma and autophagy inhibitor for oral squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(4):1503-1521. (Full text, PDF).

Xiaohong Han, Zheng Wang, Lei Zhang, Yinchen Shen, Qiaoyun Tan, Yongkun Sun, Jianfei Wang, Xiaoyan Qian, Hongying Yang, Yuankai Shi: SLF1 polymorphism predicts response to oxaliplatin-based adjuvant chemotherapy in patients with colon cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1522-1539. (Full text, PDF, Tables S2, S3).

Tao Zhu, Zhijie Lin, Sen Han, Yingying Wei, Guotao Lu, Yu Zhang, Weiming Xiao, Zhengbing Wang, Xiaoqin Jia, Weijuan Gong: Low miR-16 expression induces regulatory CD4+NKG2D+ T cells involved in colorectal cancer progression. Am J Cancer Res 2021;11(4):1540-1556. (Full text, PDF).

Jin-Wu Hu, Yue Yin, Yang Gao, Yan-Yan Nie, Pei-Yao Fu, Jia-Bin Cai, Kai Zhu, Cheng Huang, Xiao-Wu Huang, Xin-Rong Yang, Ya Cao, Shuang-Jian Qiu, Jia Fan, Jian Zhou: TM2D1 contributes the epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma via modulating AKT/β-catenin axis. Am J Cancer Res 2021;11(4):1557-1571. (Full text, PDF).

Gui-Li Zheng, Yu-Lin Liu, Ze-Xuan Yan, Xiao-Ye Xie, Zhuo Xiang, Li Yin, Qing-Qing Wang, Dao-Chen Chong, Guo-Liang Xue, Li-Li Xu, Kai Zhou, Qiang Wang: Elevated LOXL2 expression by LINC01347/miR-328-5p axis contributes to 5-FU chemotherapy resistance of colorectal cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1572-1585. (Full text, PDF).

Carolina A Ferreira, Lei Kang, Cuicui Li, Anyanee Kamkaew, Kendall E Barrett, Eduardo Aluicio-Sarduy, Yunan Yang, Jonathan W Engle, Dawei Jiang, Weibo Cai: ImmunoPET of the differential expression of CD146 in breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1586-1599. (Full text, PDF).

Solène Delorme, Maud Privat, Nicolas Sonnier, Jacques Rouanet, Tiffany Witkowski, Myriam Kossai, Florence Mishellany, Nina Radosevic-Robin, Gaëtan Juban, Ioana Molnar, Mercedes Quintana, Françoise Degoul: New insight into the role of ANXA1 in melanoma progression: involvement of stromal expression in dissemination. Am J Cancer Res 2021;11(4):1600-1615. (Full text, PDF).

Kexin Ai, Minming Li, Ping Wu, Chengxin Deng, Xin Huang, Wei Ling, Ruohao Xu, Suxia Geng, Qihui Sun, Jianyu Weng, Xin Du: Concurrence of Myelodysplastic syndromes and large granular lymphocyte leukemia: clinicopathological features, mutational profile and gene ontology analysis in a single center. Am J Cancer Res 2021;11(4):1616-1631. (Full text, PDF).

Lei Wang, Xi Zhu, Lili Li, Lin Li, Li Fu, Yun Li, Haoyu Fu, Xiaoyan Chen, Liguang Lou: TSL-1502, a glucuronide prodrug of a poly (ADP-ribose) polymerase (PARP) inhibitor, exhibits potent anti-tumor activity in preclinical models. Am J Cancer Res 2021;11(4):1632-1645. (Full text, PDF).

Yuan-Tzu Lan, Shih-Ching Chang, Pei-Ching Lin, Chun-Chi Lin, Hung-Hsin Lin, Shen-Chieh Huang, Chien-Hsing Lin, Wen-Yi Liang, Wei-Shone Chen, Jeng-Kai Jiang, Shung-Haur Yang, Jen-Kou Lin: Clinicopathological and molecular features between synchronous and metachronous metastases in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2021;11(4):1646-1658. (Full text, PDF).

Masanori Oshi, Vikas Satyananda, Fernando A Angarita, Tae Hee Kim, Yoshihisa Tokumaru, Li Yan, Ryusei Matsuyama, Itaru Endo, Masayuki Nagahashi, Kazuaki Takabe: Angiogenesis is associated with an attenuated tumor microenvironment, aggressive biology, and worse survival in gastric cancer patients. Am J Cancer Res 2021;11(4):1659-1671. (Full text, PDF).

Naining Xu, Honglei Tian, Chun Po Fung, Yuntao Lin, Guang Zhu, Yuehong Shen, Hongyu Yang: Quantitative evaluation and comparison of two prodrug-activating suicide gene therapies on oral squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(4):1672-1682. (Full text, PDF).

Han-Zhou Qi, Na Xu, Jun Xu, Min Dai, Hui Liu, Guo-Pan Yu, Zhi-Ping Fan, Fen Huang, Peng-Cheng Shi, Jing Sun, Qi-Fa Liu, Yu Zhang: Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation overcomes the poor prognosis in MLL-rearranged solid tumor therapy related-acute myeloid leukemia. Am J Cancer Res 2021;11(4):1683-1696. (Full text, PDF).

Haiyan Liao, Cheng Zhang, Zuhua Chen, Ya Gao, Zhongwu Li, Lingyu Wang, Yanyan Li, Lin Shen, Jing Gao: CAN017, a novel anti-HER3 antibody, exerted great potency in mouse avatars of esophageal squamous cell carcinoma with NRG1 as a biomarker. Am J Cancer Res 2021;11(4):1697-1708. (Full text, PDF).

Xiaoli Wang, Guoliang Qiao, Ni Jiang, Michael A Morse, Xinna Zhou, Shuo Wang, Jiangping Wu, Yuguang Song, Yanjie Zhao, Lei Zhou, Yanhua Yuan, Amy Hobeika, Jun Ren, Herbert Kim Lyerly: Serial assessment of circulating T lymphocyte phenotype and receptor repertoire during treatment of non-muscle invasive bladder cancer with adoptive T cell immunotherapy. Am J Cancer Res 2021;11(4):1709-1718. (Full text, PDF).

Jiaqiang Zhang, Mingyang Sun, Ningtao Li, Mengrong Miao, Yitian Yang, Han-Chuan Hsu, Ho-Min Chen, Szu-Yuan Wu: Contemporary external beam radiotherapy boost or high dose-rate brachytherapy boost for cervical cancer: a propensity->score-matched, nationwide, population-based cohort study. Am J Cancer Res 2021;11(4):1719-1732. (Full text, PDF).

Su Yon Jung, Herbert Yu, Matteo Pellegrini, Jeanette C Papp, Eric M Sobel, Zuo-Feng Zhang: Genetically determined elevated C-reactive protein associated with primary colorectal cancer risk: Mendelian randomization with lifestyle interactions. Am J Cancer Res 2021;11(4):1733-1753. (Full text, PDF).

Adriana I Gaia-Oltean, Laura A Pop, Roxana M Cojocneanu, Mihail Buse, Andreea A Zimta, Paul Kubelac, Alexandru Irimie, Ovidiu F Coza, Horace Roman, Ioana Berindan-Neagoe: The shifting landscape of genetic alterations separating endometriosis and ovarian endometrioid carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(4):1754-1769. (Full text, PDF, Tables S1, S2, S3, S4, S5, S6).

Leisheng Zhang, Min Liu, Sijun Yang, Jialun Wang, Xiaoming Feng, Zhongchao Han: Natural killer cells: of-the-shelf cytotherapy for cancer immunosurveillance. Am J Cancer Res 2021;11(4):1770-1791. (Full text, PDF, Table S1).

Xiaofeng Jin, Jian Wang, Qian Li, Hui Zhuang, Jianye Yang, Zihan Lin, Ting Lin, Zeheng Lv, Liliang Shen, Chunhong Yan, Jingfei Zheng, Jie Zhu, Zhaohui Gong, Chenji Wang, Kun Gao: SPOP targets oncogenic protein ZBTB3 for destruction to suppress endometrial cancer: Am J Cancer Res. 2019; 9(12): 2797-2812. Am J Cancer Res 2021;11(4):1792-1794. (Full text, PDF).

Min Yong, Jianguo Hu, Hongtao Zhu, Xinwei Jiang, Xiaolin Gan, Lina Hu: Circ-EEF2 facilitated autophagy via interaction with mir-6881-3p and ANXA2 in EOC: Am J Cancer Res. 2020; 10(11): 3737-3751. Am J Cancer Res 2021;11(4):1795-1799. (Full text, PDF).

Zihan Xu, Li Wang, Li Tu, Yanyang Liu, Xiaoxiao Xie, Xiaojun Tang, Feng Luo: Epidemiology of and prognostic factors for patients with sarcomatoid carcinoma: a large population-based study: Am J Cancer Res. 2020; 10(11): 3801-3814. Am J Cancer Res 2021;11(4):1800-1802. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976