AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA>
Volume 11, Number 6:2369-3377;2021
American Journal of Cancer Research


Lisha Chang, Juan Li, Jie Ding, Yifan Lian, Chaonan Huangfu, Keming Wang: Roles of long noncoding RNAs on tumor immune escape by regulating immune cells differentiation and function. Am J Cancer Res 2021;11(6):2369-2385. (Full text, PDF).

Yu-Shui Ma, Ji-Bin Liu, Xiao-Li Yang, Rui Xin, Yi Shi, Dan-Dan Zhang, Hui-Min Wang, Pei-Yao Wang, Qin-Lu Lin, Wen Li, Da Fu: Basic approaches, challenges and opportunities for the discovery of small molecule anti-tumor drugs. Am J Cancer Res 2021;11(6):2386-2400. (Full text, PDF).

Xiangyi Wang, Zhaojin Yu, Wensi Liu, Haichao Tang, Dongxu Yi, Minjie Wei: Recent progress on MHC-I epitope prediction in tumor immunotherapy. Am J Cancer Res 2021;11(6):2401-2416. (Full text, PDF).

Jiawei Hong, Shusen Zheng, Donghai Jiang: The contributions of extrachromosomal DNA elements in neoplasm progression. Am J Cancer Res 2021;11(6):2417-2429. (Full text, PDF).

Qi Huang, Wen-Qi Cai, Zi-Wen Han, Mo-Yu Wang, Yang Zhou, Jun-Ting Cheng, Ying Zhang, Ying-Ying Wang, Qiang Xin, Xian-Wang Wang, Xiao-Chun Peng, Ying Xiang, Shu-Xian Fang, Zhao-Wu Ma, Hong-Yi Xin, Shu-Zhong Cui, Hong-Wu Xin: Bispecific T cell engagers and their synergistic tumor immunotherapy with oncolytic viruses. Am J Cancer Res 2021;11(6):2430-2455. (Full text, PDF).

Anshuli Razdan, Nathan M Main, Vincent Chiu, Nicholas A Shackel, Paul de Souza, Katherine Bryant, Kieran F Scott: Targeting the eicosanoid pathway in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(6):2456-2476. (Full text, PDF).

Junmin Wang, Hongjiao Xiang, Yifei Lu, Tao Wu, Guang Ji: The role and therapeutic implication of CPTs in fatty acid oxidation and cancers progression. Am J Cancer Res 2021;11(6):2477-2494. (Full text, PDF).

Feng Yin, Jixin Dong, Liang-I Kang, Xiuli Liu: Hippo-YAP signaling in digestive system tumors. Am J Cancer Res 2021;11(6):2495-2507. (Full text, PDF).

Chaoliang Liao, Huiwen Liu, Xiangjian Luo: The emerging roles of exosomal miRNAs in nasopharyngeal carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(6):2508-2520. (Full text, PDF).

Hui Xie, Xuejun Shi, Guangshun Wang: Neoadjuvant immunotherapy for resectable non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2021;11(6):2521-2536. (Full text, PDF).

Qiushi Lin, Xuesong Chen, Fanzheng Meng, Kosuke Ogawa, Min Li, Ruipeng Song, Shugeng Zhang, Ziran Zhang, Xianglu Kong, Qinggang Xu, Fuliang He, Dan Liu, Xuewei Bai, Bei Sun, Mien-Chie Hung, Lianxin Liu, Jack R Wands, Xiaoqun Dong: Multi-organ metastasis as destination for breast cancer cells guided by biomechanical architecture. Am J Cancer Res 2021;11(6):2537-2567. (Full text, PDF).

Dawoon Jeong, Juyeon Ham, Hyeon Woo Kim, Heejoo Kim, Hwee Won Ji, Sung Hwan Yun, Jae Eun Park, Keun Seok Lee, Heein Jo, Jai Hong Han, So-Youn Jung, Seeyoun Lee, Eun Sook Lee, Han-Sung Kang, Sun Jung Kim: ELOVL2: a novel tumor suppressor attenuating tamoxifen resistance in breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(6):2568-2589. (Full text, PDF).

Bashir Lawal, Wen-Cheng Lo, Ntlotlang Mokgautsi, Maryam Rachmawati Sumitra, Harshita Khedkar, Alexander TH Wu, Hsu-Shan Huang: A preclinical report of a cobimetinib-inspired novel anticancer small-molecule scaffold of isoflavones, NSC777213, for targeting PI3K/AKT/mTOR/MEK in multiple cancers. Am J Cancer Res 2021;11(6):2590-2617. (Full text, PDF).

Pei-Hua Peng, Joseph Chieh-Yu Lai, Jeng-Shou Chang, Kai-Wen Hsu, Kou-Juey Wu: Induction of epithelial-mesenchymal transition (EMT) by hypoxia-induced lncRNA RP11-367G18.1 through regulating the histone 4 lysine 16 acetylation (H4K16Ac) mark. Am J Cancer Res 2021;11(6):2618-2636. (Full text, PDF).

Ning Duan, Wentao Zhang, Tao Song, Zhong Li, Xun Chen, Wei Ma: A naturally derived small molecule PSM0537 targets the AF1Q-TCF4 interaction to suppress COX2 expression and inhibit cell proliferation and metastasis in osteosarcoma. Am J Cancer Res 2021;11(6):2637-2653. (Full text, PDF).

Xiao Guo, Yang Liu, Lu-Jia Liu, Jun Li, Lei Zhao, Xiang-Ren Jin, Wei Yan, Bai-Qiang Lin, Shang Shi, Zhi-Yong Li, Shuang Wang, Xin Wu, Hong-Ye Chen, Yang Shen, Yun-Wei Wei: Development and validation of survival nomograms in colorectal cancer patients with synchronous liver metastases underwent simultaneous surgical treatment of primary and metastatic lesions. Am J Cancer Res 2021;11(6):2654-2669. (Full text, PDF).

Bingxia Zhang, Fang Xu, Kaijuan Wang, Mengduan Liu, Jinxia Li, Qianwei Zhao, Liya Jiang, Zhendong Zhang, Yamei Li, Huiping Chen, Jianying Zhang, Xiaolei Tang, Jintao Zhang: BCAT1 knockdown-mediated suppression of melanoma cell proliferation and migration is associated with reduced oxidative phosphorylation. Am J Cancer Res 2021;11(6):2670-2683. (Full text, PDF).

Li Qi, Wenzhao Bao, Wei Li, Xiaoxu Ding, Aihui Yan: IL-17 signaling pathway plays a key role in laryngeal squamous cell carcinoma with ethnic specificity. Am J Cancer Res 2021;11(6):2684-2695. (Full text, PDF).

Bo Wei, Jia Cao, Jin-Hai Tian, Chuan-Yang Yu, Qi Huang, Jing-Jing Yu, Rong Ma, Jia Wang, Fang Xu, Li-Bin Wang: Mortalin maintains breast cancer stem cells stemness via activation of Wnt/GSK3β/β-catenin signaling pathway. Am J Cancer Res 2021;11(6):2696-2716. (Full text, PDF).

Ding-Ping Sun, Yu-Feng Tian, Chih-Chan Lin, Shih-Ting Hung, Yih-Huei Uen, You-Cheng Hseu, Chia-Lin Chou, Li-Chin Cheng, Wen-Ching Wang, Yi-Yu Kuang, Chia-Lang Fang, Kai-Yuan Lin: A novel mechanism driving poor-prognostic gastric cancer: overexpression of the transcription factor Krüppel-like factor 16 promotes growth and metastasis of gastric cancer through regulating the Notch pathway. Am J Cancer Res 2021;11(6):2717-2735. (Full text, PDF, Table S1).

María A Vasco-Mogorrón, José A Campillo, Adela Periago, Valentin Cabañas, Mercedes Berenguer, María C García-Garay, Lourdes Gimeno, María F Soto-Ramírez, María D Martínez-Hernández, Manuel Muro, Alfredo Minguela: Blood-based risk stratification for pre-malignant and symptomatic plasma cell neoplasms to improve patient management. Am J Cancer Res 2021;11(6):2736-2753. (Full text, PDF).

Zuyi Ma, Bowen Huang, Shanzhou Huang, Chunsheng Liu, Jiasheng Cao, Zehao Zheng, Zhenchong Li, Zixuan Zhou, Hongkai Zhuang, Yiping Zou, Linling Yang, Junchao Guo, Chuanzhao Zhang, Baohua Hou: Prognostic stratification based on a novel nomogram for left-sided pancreatic adenocarcinoma after surgical resection: a multi-center study. Am J Cancer Res 2021;11(6):2754-2768. (Full text, PDF).

Ning Zhu, Xuefeng Fang, Dan Li, Mengyuan Yang, Lizhen Zhu, Liping Zhong, Shanshan Weng, Juan Wang, Ying Yuan: Identification and prognostic analysis of the cetuximab resistance-related gene REV1 in RAS wild-type metastatic colorectal cancer. Am J Cancer Res 2021;11(6):2769-2781. (Full text, PDF).

Qi-Wei Zhang, Xiao-Xia Guo, Yu Zhou, Qing-Bing Wang, Qin Liu, Zhi-Yuan Wu, Xiao-Yi Ding: OX40 agonist combined with irreversible electroporation synergistically eradicates established tumors and drives systemic antitumor immune response in a syngeneic pancreatic cancer model. Am J Cancer Res 2021;11(6):2782-2801. (Full text, PDF).

Rocío B Duca, Cintia Massillo, Guillermo N Dalton, Paula L Farré, Karen D Graña, Kevin Gardner, Adriana De Siervi: MiR-19b-3p and miR-101-3p as potential biomarkers for prostate cancer diagnosis and prognosis. Am J Cancer Res 2021;11(6):2802-2820. (Full text, PDF).

Ewelina Gumbarewicz, Przemko Tylżanowski, Jarogniew Łuszczki, Joanna Kałafut, Arkadiusz Czerwonka, Justyna Szumiło, Anna Wawruszak, Krzysztof Kupisz, Krzysztof Polberg, Jolanta Smok-Kalwat, Andrzej Stepulak: Differential molecular response of larynx cancer cell lines to combined VPA/CDDP treatment. Am J Cancer Res 2021;11(6):2821-2837. (Full text, PDF).

Xin-Juan Fan, Yun-Long Wang, Wan-Wen Zhao, Shao-Mei Bai, Yan Ma, Xin-Ke Yin, Li-Li Feng, Wei-Xing Feng, Ying-Nai Wang, Quentin Liu, Mien-Chie Hung, Xiang-Bo Wan: NONO phase separation enhances DNA damage repair by accelerating nuclear EGFR-induced DNA-PK activation. Am J Cancer Res 2021;11(6):2838-2852. (Full text, PDF).

Young-Suk Cho, Manh-Hung Do, Hien Duong Thanh, Changjong Moon, Kwonseop Kim, Sang-Hee Cho, Hangun Kim, Hyung-Ho Ha, Chaeyong Jung: A heptamethine cyanine dye serves as a potential marker for myeloid-derived suppressor cells. Am J Cancer Res 2021;11(6):2853-2866. (Full text, PDF).

Nandini Dey, Jennifer Aske, Xiaoqian Lin, Yuliang Sun, Brian Leyland-Jones, Lori Friedman, Pradip De: A tipping-point for apoptosis following dual inhibition of HER2 signaling network by T-DM1 plus GDC-0980 maximizes anti-tumor efficacy. Am J Cancer Res 2021;11(6):2867-2892. (Full text, PDF).

Wei Zhang, Donge Tang, Liewen Lin, Tingting Fan, Ligang Xia, Wanxia Cai, Weier Dai, Chang Zou, Lianghong Yin, Yong Xu, Yong Dai: Integrative multiplatform-based molecular profiling of human colorectal cancer reveals proteogenomic alterations underlying mitochondrial inactivation. Am J Cancer Res 2021;11(6):2893-2910. (Full text, PDF, Supplementary Materials, Supplementary Table 1).

Chiou-Hong Lin, John P Vu, Chen-Yen Yang, Mint Sirisawad, Chun-Te Chen, Hung Dao, Jing Liu, Xuan Ma, Chin Pan, Joseph Cefalu, Chris Tse, Erica Jackson, Hsu-Ping Kuo: Glutamate-cysteine ligase catalytic subunit as a therapeutic target in acute myeloid leukemia and solid tumors. Am J Cancer Res 2021;11(6):2911-2927. (Full text, PDF).

Mingyi Shang, Li Weng, Shaoqiu Wu, Bingyan Liu, Xiang Yin, Zhongmin Wang, Aiwu Mao: HP1BP3 promotes tumor growth and metastasis by upregulating miR-23a to target TRAF5 in esophageal squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(6):2928-2943. (Full text, PDF).

Mee Young Kim, Ae Ryang Jung, Dongho Shin, Hyeokjae Kwon, Hyuk Jin Cho, U-Syn Ha, Sung-Hoo Hong, Ji Youl Lee, Sae Woong Kim, Yong Hyun Park: Niclosamide exerts anticancer effects through inhibition of the FOXM1-mediated DNA damage response in prostate cancer. Am J Cancer Res 2021;11(6):2944-2959. (Full text, PDF).

Tong-Chao Zhao, Si-Yuan Liang, Zhi-Hang Zhou, Wu-Tong Ju, Zhi-Yuan Zhang, Dong-Wang Zhu, Lai-Ping Zhong: Targeting ERK combined with apatinib may be a promising therapeutic strategy for treating oral squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(6):2960-2974. (Full text, PDF).

Rui Wang, Zhijian Xu, Jiaping Tian, Qian Liu, Jingwen Dong, Lijuan Guo, Boning Hai, Xia Liu, Hangping Yao, Zhi Chen, Junjie Xu, Lijun Zhu, Haiyi Chen, Tingjun Hou, Weiliang Zhu, Jimin Shao: Pterostilbene inhibits hepatocellular carcinoma proliferation and HBV replication by targeting ribonucleotide reductase M2 protein. Am J Cancer Res 2021;11(6):2975-2989. (Full text, PDF).

Joshua R Huot, Fabrizio Pin, Andrea Bonetto: Muscle weakness caused by cancer and chemotherapy is associated with loss of motor unit connectivity. Am J Cancer Res 2021;11(6):2990-3001. (Full text, PDF).

Yiqing Pan, Lei Zhang, Rongrong Zhang, Jing Han, Wenjun Qin, Yong Gu, Jichen Sha, Xiaoyan Xu, Yi Feng, Zhipeng Ren, Jiawen Dai, Ben Huang, Shifang Ren, Jianxin Gu: Screening and diagnosis of colorectal cancer and advanced adenoma by Bionic Glycome method and machine learning. Am J Cancer Res 2021;11(6):3002-3020. (Full text, PDF).

Yunheng Sun, Zhenfeng Zhang, Ke Zhang, Yuxia Liu, Peiye Shen, Meichun Cai, Chenqiang Jia, Wenjing Wang, Zhuowei Gu, Pengfei Ma, Huaiwu Lu, Lei Guan, Wen Di, Guanglei Zhuang, Xia Yin: Epigenetic heterogeneity promotes acquired resistance to BET bromodomain inhibition in ovarian cancer. Am J Cancer Res 2021;11(6):3021-3038. (Full text, PDF, Table S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9).

Cao Guo, Ping Liu, Ganlu Deng, Ying Han, Yihong Chen, Changjing Cai, Hong Shen, Gongping Deng, Shan Zeng: Honokiol induces ferroptosis in colon cancer cells by regulating GPX4 activity. Am J Cancer Res 2021;11(6):3039-3054. (Full text, PDF).

Weikang Liu, Bingjun Tang, Feng Wang, Chang Qu, Hao Hu, Yan Zhuang, Hongqiao Gao, Xuehai Xie, Xiaodong Tian, Yinmo Yang: Predicting early recurrence for resected pancreatic ductal adenocarcinoma: a multicenter retrospective study in China. Am J Cancer Res 2021;11(6):3055-3069. (Full text, PDF).

Masanori Oshi, Ankit Patel, Lan Le, Yoshihisa Tokumaru, Li Yan, Ryusei Matsuyama, Itaru Endo, Kazuaki Takabe: G2M checkpoint pathway alone is associated with drug response and survival among cell proliferation-related pathways in pancreatic cancer. Am J Cancer Res 2021;11(6):3070-3084. (Full text, PDF).

Wei Zhao, Lei Hao, Lizhou Jia, Jinsong Wang, Bin Wang, Yanqiang Huang, Youcai Zhao: TAFs contributes the function of PTPN2 in colorectal carcinogenesis through activating JAK/STAT signaling pathway. Am J Cancer Res 2021;11(6):3085-3097. (Full text, PDF).

Farnaz Bahrami, Ahmed H Mekkawy, Samina Badar, David L Morris, Mohammad H Pourgholami: Monepantel antitumor activity is mediated through inhibition of major cell cycle and tumor growth signaling pathways. Am J Cancer Res 2021;11(6):3098-3110. (Full text, PDF).

Hengwei Wu, Zhen Cai, Jimin Shi, Yi Luo, He Huang, Yanmin Zhao: Blinatumomab for HLA loss relapse after haploidentical hematopoietic stem cell transplantation. Am J Cancer Res 2021;11(6):3111-3122. (Full text, PDF).

Weiqun Ao, Guohua Cheng, Bin Lin, Rong Yang, Xuebin Liu, Sheng Zhou, Wenqi Wang, Zhaoxing Fang, Fengjuan Tian, Guangzhao Yang, Jian Wang: A novel CT-based radiomic nomogram for predicting the recurrence and metastasis of gastric stromal tumors. Am J Cancer Res 2021;11(6):3123-3134. (Full text, PDF).

Taehee Kim, Kyosun Lee, Ji Hae Nahm, Eun Young Kim, Sang Hoon Lee, Yoon Soo Chang: Methionyl-tRNA synthetase and aminoacyl-tRNA synthetases interacting multi-functional protein-lacking exon 2 as potential diagnostic biomarkers for lung cancer. Am J Cancer Res 2021;11(6):3135-3144. (Full text, PDF).

Chin-Hee Song, Nayoung Kim, Ryoung Hee Nam, Soo In Choi, Jeong Eun Yu, Heewon Nho, Eun Shin, Ha-Na Lee, Young-Joon Surh: Testosterone strongly enhances azoxymethane/dextran sulfate sodium-induced colorectal cancer development in C57BL/6 mice. Am J Cancer Res 2021;11(6):3145-3162. (Full text, PDF).

Hiroki Matsukawa, Noriho Iida, Kazuya Kitamura, Takeshi Terashima, Jun Seishima, Isamu Makino, Takayuki Kannon, Kazuyoshi Hosomichi, Taro Yamashita, Yoshio Sakai, Masao Honda, Tatsuya Yamashita, Eishiro Mizukoshi, Shuichi Kaneko: Dysbiotic gut microbiota in pancreatic cancer patients form correlation networks with the oral microbiota and prognostic factors. Am J Cancer Res 2021;11(6):3163-3175. (Full text, PDF).

Chao-Tao Tang, Zi-Xiang Guo, Peng Wang, You-Xiang Chen, Chun-Yan Zeng: Higher LNM rate and poorer prognosis of early-onset compared to late-onset T1 stage colorectal cancer: a large-population based study. Am J Cancer Res 2021;11(6):3176-3188. (Full text, PDF).

Xiaotong Qiu, Yong Wang, Fen Liu, Lihong Peng, Chen Fang, Xiaoyin Qian, Xinwei Zhang, Qian Wang, Zhehao Xiao, Renfang Chen, Shangkun Yuan, Yong Li: Survival and prognosis analyses of concurrent PIK3CA mutations in EGFR mutant non-small cell lung cancer treated with EGFR tyrosine kinase inhibitors. Am J Cancer Res 2021;11(6):3189-3200. (Full text, PDF).

Mu Yang, Xin Hu, Wei Bao, Xinmin Zhang, Yong Lin, Sasha Stanton, Bruce Haffty, Wenwei Hu, Yibin Kang, Shi Wei, Lanjing Zhang: Changing trends and disparities in 5-year overall survival of women with invasive breast cancer in the United States, 1975-2015. Am J Cancer Res 2021;11(6):3201-3211. (Full text, PDF).

Ahmed Mohammed Morsy, Salah Abdel-Hadi, Khalid Mohammed Rezk, Gamal Amira, Badawy Mohammed Ahmed, Marwa Tammam Hussien, Mahmoud Gamal Ameen, Hosam Eldein Mostafa Kamel, Doaa Mohamed Fouad, Alia Mohamed Attia, Asmaa Salah, Osama Mostafa Abd Elbadee, Ayatallah Ali Yousseif, Marwa Ismail Abdelgawad, Asmaa Hussein Fathy, Yasmine Nagy Elwany, Islam Karam-Allah Ramadan, Khaled Hassan Mosallam, Ahmed Ibrahim Abd Elwahab, Khaled Hashim Mahmoud, Maged Abdel Fattah Amine, Ahmed Refaat Abd Elzaher, Hanan Ahmed Eltyb, Ahmed Mubarak Hefni: Ewing sarcoma outcomes in a country with limited resources: Egypt as an example. Am J Cancer Res 2021;11(6):3212-3226. (Full text, PDF).

Michelle D Williams, Junsheng Ma, Elizabeth G Grubbs, Robert F Gagel, Rozita Bagheri-Yarmand: ATF4 loss of heterozygosity is associated with poor overall survival in medullary thyroid carcinoma. Am J Cancer Res 2021;11(6):3227-3239. (Full text, PDF).

Yaman Tayyar, Adi Idris, Josif Vidimce, Danyelle Assis Ferreira, Nigel AJ McMillan: Alpelisib and radiotherapy treatment enhances Alisertib-mediated cervical cancer tumor killing. Am J Cancer Res 2021;11(6):3240-3251. (Full text, PDF).

Yuanmin He, Hongliang Liu, Sheng Luo, Christopher I Amos, Jeffrey E Lee, Keming Yang, Abrar A Qureshi, Jiali Han, Qingyi Wei: Genetic variants of EML1 and HIST1H4E in myeloid cell-related pathway genes independently predict cutaneous melanoma-specific survival. Am J Cancer Res 2021;11(6):3252-3262. (Full text, PDF).

Sirinapa Sribenja, Orla Maguire, Kristopher Attwood, Matthew F Buas, Julie R Palmer, Christine B Ambrosone, Michael J Higgins: Deletion of Foxa1 in the mouse mammary gland results in abnormal accumulation of luminal progenitor cells: a link between reproductive factors and ER-/TNBC breast cancer? Am J Cancer Res 2021;11(6):3263-3270. (Full text, PDF).

Mossane Stocker, Louis-Romée Le Nail, Hubert De Belenet, Jay S Wunder, Irene L Andrulis, Nalan Gokgoz, Nicolas Levy, Jean-Camille Mattei, Sylviane Olschwang: Inhibition of P53-mediated cell cycle control as the determinant in dedifferentiated liposarcomas development. Am J Cancer Res 2021;11(6):3271-3284. (Full text, PDF).

Robert F Cornell, Michael R Bishop, Shaji Kumar, Sergio A Giralt, Ajay K Nooka, Sarah M Larson, Frederick L Locke, Noopur S Raje, Lei Lei, Jinghui Dong, John B Le Gall, John M Rossi, Robert Z Orlowski: A phase 1, multicenter study evaluating the safety and efficacy of KITE-585, an autologous anti-BCMA CAR T-cell therapy, in patients with relapsed/refractory multiple myeloma. Am J Cancer Res 2021;11(6):3285-3293. (Full text, PDF, Supplementary Appendix).

Patricia Torres-Perez, María Álvarez-Satta, Mariano Arrazola, Larraitz Egaña, Manuel Moreno-Valladares, Jorge Villanua, Irune Ruiz, Nicolas Sampron, Ander Matheu: Frailty is associated with mortality in brain tumor patients. Am J Cancer Res 2021;11(6):3294-3303. (Full text, PDF).

Xiaoju Shi, Conor O’Neill, Xingtong Wang, Yujia Chen, Youxi Yu, Min Tan, Guoyue Lv, Yan Li, Robert C Martin: Irreversible electroporation enhances immunotherapeutic effect in the off-target tumor in a murine model of orthotopic HCC. Am J Cancer Res 2021;11(6):3304-3319. (Full text, PDF).

Yoshihisa Tokumaru, Masanori Oshi, Ankit Patel, Eriko Katsuta, Li Yan, Fernando A Angarita, Subhamoy Dasgupta, Masayuki Nagahashi, Nobuhisa Matsuhashi, Manabu Futamura, Kazuhiro Yoshida, Kazuaki Takabe: Low expression of miR-195 is associated with cell proliferation, glycolysis and poor survival in estrogen receptor (ER)-positive but not in triple negative breast cancer. Am J Cancer Res 2021;11(6):3320-3334. (Full text, PDF).

Balaji Ramachandran, Kanchan Murhekar, Shirley Sundersingh: SERMs suppresses the growth of ERα positive cervical cancer xenografts through predominant inhibition of extra-nuclear ERα expression. Am J Cancer Res 2021;11(6):3335-3353. (Full text, PDF).

Xiaojing Zhang, Huiqin Bian, Wei Wei, Qian Wang, Jinnan Chen, Ruoxuan Hei, Chen Chen, Xuan Wu, Haochun Yuan, Junxia Gu, Yaojuan Lu, Cheguo Cai, Qiping Zheng: DLX5 promotes osteosarcoma progression via activation of the NOTCH signaling pathway. Am J Cancer Res 2021;11(6):3354-3374. (Full text, PDF).

Retraction: MicroRNA-613 suppresses proliferation, migration and invasion of osteosarcoma by targeting c-MET. Am J Cancer Res 2021;11(6):3375. (Full text, PDF).

Retraction: MicroRNA-122 inhibits proliferation and invasion in gastric cancer by targeting CREB1. Am J Cancer Res 2021;11(6):3376. (Full text, PDF).

Retraction: Hypoxia-induced lncRNA CASC9 enhances glycolysis and the epithelial-mesenchymal transition of pancreatic cancer by a positive feedback loop with AKT/HIF-1α signaling. Am J Cancer Res 2021;11(6):3377. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976