AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 4, Number 6:591-962;2014
American Journal of Cancer Research


Bagora Bayala, Imaël HN Bassole, Riccardo Scifo, Charlemagne Gnoula, Laurent Morel, Jean-Marc A Lobaccaro, Jacques Simpore: Anticancer activity of essential oils and their chemical components - a review. Am J Cancer Res 2014;4(6):591-607.  (Full text, PDF).

Min Luo, Li-Wu Fu: Redundant kinase activation and resistance of EGFR-tyrosine kinase inhibitors. Am J Cancer Res 2014;4(6):608-628. (Full text, PDF).

Kaushik Bhattacharya, Arup K Bag, Rakshamani Tripathi, Suman K Samanta, Bikas C Pal, Chandrima Shaha, Chitra Mandal: Mahanine, a novel mitochondrial complex-III inhibitor induces G0/G1 arrest through redox alteration-mediated DNA damage response and regresses glioblastoma multiforme. Am J Cancer Res 2014;4(6):629-647. (Full text, PDF).

Zhengrong Li, Daojiang Li, Guoyang Zhang, Jianbo Xiong, Zhigang Jie, Heping Cheng, Yi Cao, Mengmeng Jiang, Liangqing Lin, Zhibiao Le, Shengxing Tan, Wenyu Zou, Binbin Gong, Shengrong Lin, Ke Yang: Methylation-associated silencing of MicroRNA-335 contributes tumor cell invasion and migration by interacting with RASA1 in gastric cancer. Am J Cancer Res 2014;4(6):648-662. (Full text, PDF).

Jian-Yu Yang, Yong-Wei Sun, De-Jun Liu, Jun-Feng Zhang, Jiao Li, Rong Hua: MicroRNAs in stool samples as potential screening biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinoma cancer. Am J Cancer Res 2014;4(6):663-673. (Full text, PDF).

Sun Ah Ham, Taesik Yoo, Jung Seok Hwang, Eun Sil Kang, Won Jin Lee, Kyung Shin Paek, Chankyu Park, Jin-Hoi Kim, Jeong Tae Do, Dae-Seog Lim, Han Geuk Seo: Ligand-activated PPARδ modulates the migration and invasion of melanoma cells by regulating Snail expression. Am J Cancer Res 2014;4(6):674-682. (Full text, PDF).

Xiufeng Liu, Yan Lan, Di Zhang, Kai Wang, Yao Wang, Zi-Chun Hua: SPRY1 promotes the degradation of uPAR and inhibits uPAR-mediated cell adhesion and proliferation. Am J Cancer Res 2014;4(6):683-697. (Full text, PDF).

Jin Xie, Bin Jin, Da-Wei Li, Bin Shen, Ning Cong, Tian-Zhen Zhang, Pin Dong: ABCG2 regulated by MAPK pathways is associated with cancer progression in laryngeal squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2014;4(6):698-709. (Full text, PDF).

Yuanzi Yu, Wenji Yan, Xuefeng Liu, Yan Jia, Baoping Cao, Yingyan Yu, Youyong Lv, Malcolm V Brock, Jame G Herman, Julien Licchesi, Yunsheng Yang, Mingzhou Guo: DACT2 is frequently methylated in human gastric cancer and methylation of DACT2 activated Wnt signaling. Am J Cancer Res 2014;4(6):710-724. (Full text, PDF).

Dan Wang, Wei Cui, Xiaoyan Wu, Yiping Qu, Na Wang, Bingyin Shi, Peng Hou: RUNX3 site-specific hypermethylation predicts papillary thyroid cancer recurrence. Am J Cancer Res 2014;4(6):725-737. (Full text, PDF).

Rui Tian, Xianbiao Xie, Ju Han, Canqiao Luo, Bicheng Yong, Huizhi Peng, Jingnan Shen, Tingsheng Peng: miR-199a-3p negatively regulates the progression of osteosarcoma through targeting AXL. Am J Cancer Res 2014;4(6):738-750. (Full text, PDF).

Ming-Chen Yang, Chih-Jung Wang, Pao-Chi Liao, Chia-Jui Yen, Yan-Shen Shan: Hepatic stellate cells secretes type I collagen to trigger epithelial mesenchymal transition of hepatoma cells. Am J Cancer Res 2014;4(6):751-763. (Full text, PDF).

Guang-Tao Yu, Lin-Lin Bu, Yu-Yue Zhao, Bing Liu, Wen-Feng Zhang, Yi-Fang Zhao, Lu Zhang, Zhi-Jun Sun: Inhibition of mTOR reduce Stat3 and PAI related angiogenesis in salivary gland adenoid cystic carcinoma. Am J Cancer Res 2014;4(6):764-775. (Full text, PDF).

Xuguang Zhu, Yuelin J Zhu, Dong Wook Kim, Paul Meltzer, Sheue-Yann Cheng: Activation of integrin-ERBB2 signaling in undifferentiated thyroid cancer. Am J Cancer Res 2014;4(6):776-788. (Full text, PDF).

Fion L Sung, Yan Cui, Edwin P Hui, Lili Li, Thomas KS Loh, Qian Tao, Anthony TC Chan: Silencing of hypoxia-inducible tumor suppressor lysyl oxidase gene by promoter methylation activates carbonic anhydrase IX in nasopharyngeal carcinoma. Am J Cancer Res 2014;4(6):789-800. (Full text, PDF).

Jung-Hoo Hwang, Jung-Suk Sung, Jung Min Kim, Young-Ho Chung, Jun Soo Park, Seung-Hoon Lee, Ik-Soon Jang: Caveolin-1-dependent and -independent uPAR signaling pathways contribute to ganglioside GT1b induced early apoptosis in A549 lung cancer cells. Am J Cancer Res 2014;4(6):801-810. (Full text, PDF).

Wei Zhang, Zhi-Chun Lin, Tong-Xian Zhang, Shan Liu, Xia Liu, Jun-Jun Liu, Yun Niu: TrkC expression predicts favorable clinical outcome in invasive ductal carcinoma of breast independent of NT-3 expression. Am J Cancer Res 2014;4(6):811-823. (Full text, PDF).

Danielle M Burgenske, David J Monsma, Dawna Dylewski, Stephanie B Scott, Aaron D Sayfie, Donald G Kim, Martin Luchtefeld, Katie R Martin, Paul Stephenson, Galen Hostetter, Nadav Dujovny, Jeffrey P MacKeigan: Establishment of genetically diverse patient-derived xenografts of colorectal cancer. Am J Cancer Res 2014;4(6):824-837. (Full text, PDF).

Wen-Yi Zhao, Chun Zhuang, Jia Xu, Ming Wang, Zi-Zhen Zhang, Lin Tu, Chao-Jie Wang, Tian-Long Ling, Hui Cao, Zhi-Gang Zhang: HER4 is a novel prognostic biomarker in gastrointestinal stromal tumor specifically originated from stomach. Am J Cancer Res 2014;4(6):838-849. (Full text, PDF).

Christopher D Suarez, Xuehong Deng, Chang-Deng Hu: Targeting CREB inhibits radiation-induced neuroendocrine differentiation and increases radiation-induced cell death in prostate cancer cells. Am J Cancer Res 2014;4(6):850-861. (Full text, PDF).

Jason B Nikas: A mathematical model for short-term vs. long-term survival in patients with glioma. Am J Cancer Res 2014;4(6):862-873. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Biaoxue Rong, Chongchong Zhao, Hua Liu, Zongjuan Ming, Xiguang Cai, Wenlong Gao, Shuanying Yang: Identification and verification of Hsp90-beta as a potential serum biomarker for lung cancer. Am J Cancer Res 2014;4(6):874-885. (Full text, PDF).

Xueying Mao, Jie Li, Xingxing Xu, Lara K Boyd, Weiyang He, Elzbieta Stankiewicz, Sakunthala C Kudahetti, Guangwen Cao, Daniel Berney, Guosheng Ren, Xin Gou, Hongwei Zhang, Yong-Jie Lu: Involvement of different mechanisms for the association of CAG repeat length polymorphism in androgen receptor gene with prostate cancer. Am J Cancer Res 2014;4(6):886-896. (Full text, PDF).

Lei Yu, Luting Zhou, Yu Cheng, Lei Sun, Jian Fan, Jinlong Liang, Mujie Guo, Ning Liu, Liying Zhu: MicroRNA-543 acts as an oncogene by targeting PAQR3 in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2014;4(6):897-906. (Full text, PDF).

Claudia Fiorini, Francesco Massari, Serena Pedron, Sara Sanavio, Chiara Ciccarese, Antonio Benito Porcaro, Walter Artibani, Francesco Bertoldo, Claudia Zampini, Teodoro Sava, Miriam Ficial, Anna Caliò, Marco Chilosi, Alessandro D’Amuri, Francesca Sanguedolce, Giampaolo Tortora, Aldo Scarpa, Brett Delahunt, Camillo Porta, Guido Martignoni, Matteo Brunelli: Methods to identify molecular expression of mTOR pathway: a rationale approach to stratify patients affected by clear cell renal cell carcinoma for more likely response to mTOR inhibitors. Am J Cancer Res 2014;4(6):907-915. (Full text, PDF).

Jingyu Deng, Han Liang, Guoguang Ying, Haixin Li, Xingming Xie, Jun Yu, Daiming Fan, Xishan Hao: Methylation of ras association domain protein 10 (RASSF10) promoter negative association with the survival of gastric cancer. Am J Cancer Res 2014;4(6):916-923. (Full text, PDF).

Wei Luo, Wen-Ting He, Qian Wen, Shu Chen, Jing Wu, Xiang-Ping Chen, Li Ma: Changes of TCR repertoire diversity in colorectal cancer after Erbitux (cetuximab) in combination with chemotherapy. Am J Cancer Res 2014;4(6):924-933. (Full text, PDF).

Yunhua Xu, Qunxiong Pan, Chongren Wang, Chunya He, Zijian Su, Xiaowei Guo, Jian Zhang, Min Kong, Shaoying Ke, Jianhua Zhang, Baofu Chen, Haihui Sheng, Xuelin Zhang: Genetic polymorphisms in oxidative stress-related genes are associated with clinical outcome in patients with advanced non-small cell lung cancer receiving tyrosine kinase inhibitors. Am J Cancer Res 2014;4(6):934-942. (Full text, PDF).

Ningbo Liu, Zhen Tao, Justin M Le Blanc, Nicholas G Zaorsky, Yunguang Sun, Grégoire Vuagniaux, Adam P Dicker, Bo Lu: Debio 1143, an antagonist of multiple inhibitor-of-apoptosis proteins, activates apoptosis and enhances radiosensitization of non-small cell lung cancer cells in vitro. Am J Cancer Res 2014;4(6):943-951. (Full text, PDF).

Laura von der Emde, Diane Goltz, Stefan Latz, Stefan C Müller, Glen Kristiansen, Jörg Ellinger, Isabella Syring: Prostaglandin receptors EP1-4 as a potential marker for clinical outcome in urothelial bladder cancer. Am J Cancer Res 2014;4(6):952-962. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976