AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 5, Number 4:1265-1579;2015
American Journal of Cancer Research


Shiwu Zhang, Chuanwei Yang, Zhenduo Yang, Dan Zhang, Xiaoping Ma, Gordon Mills, Zesheng Liu: Homeostasis of redox status derived from glucose metabolic pathway could be the key to understanding the Warburg effect. Am J Cancer Res 2015;5(4):1265-1280. (Retracted, Full text, PDF).

Qian Wang, Jeff Holst: L-type amino acid transport and cancer: targeting the mTORC1 pathway to inhibit neoplasia. Am J Cancer Res 2015;5(4):1281-1294. (Full text, PDF).

Kerri-Ann Norton, Aleksander S Popel, Niranjan B Pandey: Heterogeneity of chemokine cell-surface receptor expression in triple-negative breast cancer. Am J Cancer Res 2015;5(4):1295-1307. (Full text, PDF).

Can Liu, Yan Zeng, Long-Hai Dai, Tian-Yu Cai, Yue-Ming Zhu, De-Quan Dou, Lan-Qing Ma, Yuan-Xia Sun: Mogrol represents a novel leukemia therapeutic, via ERK and STAT3 inhibition. Am J Cancer Res 2015;5(4):1308-1318. (Full text, PDF).

Hathaichanok Impheng, Lysiane Richert, Dumrongsak Pekthong, C Norman Scholfield, Sutatip Pongcharoen, Ittipon Pungpetchara, Piyarat Srisawang: [6]-Gingerol inhibits de novo fatty acid synthesis and carnitine palmitoyltransferase-1 activity which triggers apoptosis in HepG2. Am J Cancer Res 2015;5(4):1319-1336. (Full text, PDF).

Stephen G Chun, Hyunsil Park, Raj K Pandita, Nobuo Horikoshi, Tej K Pandita, David L Schwartz, John S Yordy: Targeted inhibition of histone deacetylases and hedgehog signaling suppress tumor growth and homologous recombination in aerodigestive cancers. Am J Cancer Res 2015;5(4):1337-1352. (Full text, PDF).

Junxia Gu, Yuting Liang, Longwei Qiao, Yaojuan Lu, Xiaoxia Hu, Dongwei Luo, Na Li, Leilei Zhang, Yiyang Chen, Jialu Du, Qiping Zheng: URI expression in cervical cancer cells is associated with higher invasion capacity and resistance to cisplatin. Am J Cancer Res 2015;5(4):1353-1367. (Full text, PDF).

Chao Sun, Zhen-Hua Wang, Xiong-Xiong Liu, Li-Na Yang, Yali Wang, Yang Liu, Ai-Hong Mao, Yuan-Yuan Liu, Xin Zhou, Cui-Xia Di, Lu Gan, Hong Zhang: Disturbance of redox status enhances radiosensitivity of hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2015;5(4):1368-1381. (Full text, PDF).

Yuqi He, Jianxun Wang, Jiheng Wang, Victoria Yee-Wa Yung, Emily Hsu, Aiqin Li, Qian Kang, Junbiao Ma, Qingfeng Han, Peng Jin, Rui Xing, Youyong Lu, Jianqiu Sheng: MicroRNA-135b regulates apoptosis and chemoresistance in colorectal cancer by targeting large tumor suppressor kinase 2. Am J Cancer Res 2015;5(4):1382-1395. (Full text, PDF).

Ping Han, Yu Fu, Jingmei Liu, Yunwu Wang, Jiayi He, Jin Gong, Mengke Li, Qinghai Tan, Dongxiao Li, Yixing Luo, Jian Han, Jiqiao Liu, Wei Tu, Ying Wang, Dean Tian, Wei Yan: Netrin-1 promotes cell migration and invasion by down-regulation of BVES expression in human hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2015;5(4):1396-1409. (Full text, PDF).

Alexandre Douablin, Mireille Deguillien, Osman Breig, Faouzi Baklouti: HnRNP A1 tethers KSRP to an exon splicing silencer that inhibits an erythroid-specific splicing event in PU.1-induced erythroleukemia. Am J Cancer Res 2015;5(4):1410-1422. (Full text, PDF).

Guangxia Chen, Wan Feng, Shu Zhang, Kangqi Bian, Yan Yang, Cheng Fang, Min Chen, Jun Yang, Xiaoping Zou: Metformin inhibits gastric cancer via the inhibition of HIF1α/PKM2 signaling. Am J Cancer Res 2015;5(4):1423-1434. (Full text, PDF).

Wenjuan Wu, Xizhi Zhang, Yuexia Liao, Weicheng Zhang, Haichao Cheng, Zijing Deng, Jingyuan Shen, Qing Yuan, Yu Zhang, Weigan Shen: miR-30c negatively regulates the migration and invasion by targeting the immediate early response protein 2 in SMMC-7721 and HepG2 cells. Am J Cancer Res 2015;5(4):1435-1446. (Full text, PDF).

Li Yan, Jiang Yu, Fei Tan, Geng-Tai Ye, Zhi-Yong Shen, Hao Liu, Yan Zhang, Jie-Fu Wang, Xian-Jun Zhu, Guo-Xin Li: SP1-mediated microRNA-520d-5p suppresses tumor growth and metastasis in colorectal cancer by targeting CTHRC1. Am J Cancer Res 2015;5(4):1447-1459. (Full text, PDF).

Qingqing Li, Lei Yao, Youzhen Wei, Shasha Geng, Chengzhi He, Hua Jiang: Role of RHOT1 on migration and proliferation of pancreatic cancer. Am J Cancer Res 2015;5(4):1460-1470. (Full text, PDF).

Sen-Lin Xu, Sha Liu, Wei Cui, Yu Shi, Qin Liu, Jiang-Jie Duan, Shi-Cang Yu, Xia Zhang, You-Hong Cui, Hsiang-Fu Kung, Xiu-Wu Bian: Aldehyde dehydrogenase 1A1 circumscribes high invasive glioma cells and predicts poor prognosis. Am J Cancer Res 2015;5(4):1471-1483. (Full text, PDF).

Xiangyu Wang, Jing Yang, Jingfeng Qian, Zhihua Liu, Hongyan Chen, Zhumei Cui: S100A14, a mediator of epithelial-mesenchymal transition, regulates proliferation, migration and invasion of human cervical cancer cells. Am J Cancer Res 2015;5(4):1484-1495. (Full text, PDF).

Chi Hang Wong, Brigette Buig Yue Ma, Hio Teng Cheong, Connie Wun Chun Hui, Edwin Pun Hui, Anthony Tak Cheung Chan: Preclinical evaluation of PI3K inhibitor BYL719 as a single agent and its synergism in combination with cisplatin or MEK inhibitor in nasopharyngeal carcinoma (NPC). Am J Cancer Res 2015;5(4):1496-1506. (Full text, PDF).

David J Monsma, David M Cherba, Emily E Eugster, Dawna L Dylewski, Paula T Davidson, Chelsea A Peterson, Andrew S Borgman, Mary E Winn, Karl J Dykema, Craig P Webb, Jeffrey P MacKeigan, Nicholas S Duesbery, Brian J Nickoloff, Noel R Monks: Melanoma patient derived xenografts acquire distinct Vemurafenib resistance mechanisms. Am J Cancer Res 2015;5(4):1507-1518. (Full text, PDF).

Qin Ye, Andreana Holowatyj, Jack Wu, Hui Liu, Lihong Zhang, Takayoshi Suzuki, Zeng-Quan Yang: Genetic alterations of KDM4 subfamily and therapeutic effect of novel demethylase inhibitor in breast cancer.Am J Cancer Res 2015;5(4):1519-1530. (Full text, PDF).

Samar Masoumi-Moghaddam, Afshin Amini, Ai-Qun Wei, Gregory Robertson, David L Morris: Sprouty 1 predicts prognosis in human epithelial ovarian cancer. Am J Cancer Res 2015;5(4):1531-1541. (Full text, PDF).

Fei Ren, Lisha Wang, Xiaohan Shen, Xiuying Xiao, Zebing Liu, Ping Wei, Yiqin Wang, Peng Qi, Chen Shen, Weiqi Sheng, Xiang Du: MYBL2 is an independent prognostic marker that has tumor-promoting functions in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2015;5(4):1542-1552. (Full text, PDF).

Hiromichi Yamane, Hideko Isozaki, Masami Takeyama, Nobuaki Ochi, Kenichiro Kudo, Yoshihiro Honda, Tomoko Yamagishi, Toshio Kubo, Katsuyuki Kiura, Nagio Takigawa: Programmed cell death protein 1 and programmed death-ligand 1 are expressed on the surface of some small-cell lung cancer lines. Am J Cancer Res 2015;5(4):1553-1557. (Full text, PDF).

Stephanie MJ Fliedner, Chunzhang Yang, Eli Thompson, Mones Abu-Asab, Chang-Mei Hsu, Gary Lampert, Lee Eiden, Arthur S Tischler, Robert Wesley, Zhengping Zhuang, Hendrik Lehnert, Karel Pacak: Potential therapeutic target for malignant paragangliomas: ATP synthase on the surface of paraganglioma cells. Am J Cancer Res 2015;5(4):1558-1570. (Full text, PDF).

Xianlu Zhuo, Aoshuang Chang, Chuang Huang, Li Yang, Houyu Zhao, Yongzhong Wu, Qi Zhou: Nanoparticle-mediated down-regulation of TWIST increases radiosensitivity of nasopharyngeal carcinoma cells via ERK pathway. Am J Cancer Res 2015;5(4):1571-1579. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976