AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 7, Number 5:1016-1237;2017
American Journal of Cancer Research


Yousef Ahmed Fouad, Carmen Aanei: Revisiting the hallmarks of cancer. Am J Cancer Res 2017;7(5):1016-1036. (Full text, PDF).

Mohamad Assi, Frédéric Derbré, Luz Lefeuvre-Orfila, Dany Saligaut, Nathalie Stock, Mickael Ropars, Amélie Rébillard: Maintaining a regular physical activity aggravates intramuscular tumor growth in an orthotopic liposarcoma model. Am J Cancer Res 2017;7(5):1037-1053. (Full text, PDF).

Chengming Sun, Shuping Luan, Guili Zhang, Na Wang, Huiyuan Shao, Caifu Luan: CEBPA-mediated upregulation of the lncRNA PLIN2 promotes the development of chronic myelogenous leukemia via the GSK3 and Wnt/β-catenin signaling pathways. Am J Cancer Res 2017;7(5):1054-1067. (Full text, PDF).

Cheng-Hao Wang, Xiao-Dong Zhu, De-Ning Ma, Hui-Chuan Sun, Dong-Mei Gao, Ning Zhang, Cheng-Dong Qin, Yuan-Yuan Zhang, Bo-Gen Ye, Hao Cai, Wen-Kai Shi, Man-Qin Cao, Zhao-You Tang: Flot2 promotes tumor growth and metastasis through modulating cell cycle and inducing epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2017;7(5):1068-1083. (Full text, PDF).

Quhuan Li, Qun Lin, Hoon Kim, Zhong Yun: The anti-protozoan drug nifurtimox preferentially inhibits clonogenic tumor cells under hypoxic conditions. Am J Cancer Res 2017;7(5):1084-1095. (Full text, PDF).

Yanli Wang, Chunling Xu, Yun Wang, Xiaomeng Zhang: MicroRNA-365 inhibits ovarian cancer progression by targeting Wnt5a. Am J Cancer Res 2017;7(5):1096-1106. (Full text, PDF).

Alejandro Schcolnik-Cabrera, Alma Chávez-Blanco, Guadalupe Domínguez-Gómez, Alfonso Dueñas-González: Understanding tumor anabolism and patient catabolism in cancer-associated cachexia. Am J Cancer Res 2017;7(5):1107-1135. (Full text, PDF).

Yuanzeng Zhu, Gang Wu, Wenfeng Yan, Han Zhan, Peichun Sun: miR-146b-5p regulates cell growth, invasion, and metabolism by targeting PDHB in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2017;7(5):1136-1150. (Full text, PDF).

Huan He, Jianxiong Wu, Mengya Zang, Weihu Wang, Xiuli Chang, Xiangmei Chen, Ruijun Wang, Zhiyuan Wu, Liming Wang, Dongmei Wang, Fengmin Lu, Zongtang Sun, Chunfeng Qu: CCR6+ B lymphocytes responding to tumor cell-derived CCL20 support hepatocellular carcinoma progression via enhancing angiogenesis. Am J Cancer Res 2017;7(5):1151-1163. (Full text, PDF).

Kun Jiang, Yan-Ping Wang, Xiao-Dong Wang, Xiao-Bo Hui, Lian-Shu Ding, Ji Liu, Dai Liu: Fms related tyrosine kinase 1 (Flt1) functions as an oncogene and regulates glioblastoma cell metastasis by regulating sonic hedgehog signaling. Am J Cancer Res 2017;7(5):1164-1176. (Full text, PDF).

Guo-Qing Sui, Dan Fei, Feng Guo, Xi Zhen, Qiang Luo, Shuai Yin, Hui Wang: MicroRNA-338-3p inhibits thyroid cancer progression through targeting AKT3. Am J Cancer Res 2017;7(5):1177-1187. (Full text, PDF).

Thuy Thi Nguyen, Tomoko Kurita, Chiho Koi, Midori Murakami, Seiji Kagami, Toru Hachisuga, Hisaoka Masanori, Yasuo Morimoto, Hiroto Izumi: GalNAc-T6 in the relationship with invasion ability of endometrial carcinomas and prognostic significance. Am J Cancer Res 2017;7(5):1188-1197. (Full text, PDF).

Yingming Zhu, Yuanwei Zang, Fen Zhao, Zhenxiang Li, Jianbo Zhang, Liang Fang, Minghuan Li, Ligang Xing, Zhonghua Xu, Jinming Yu: Inhibition of HIF-1α by PX-478 suppresses tumor growth of esophageal squamous cell cancer in vitro and in vivo. Am J Cancer Res 2017;7(5):1198-1212. (Full text, PDF).

Wenqi Shan, Yuanyuan Jiang, Huimei Yu, Qianhui Huang, Lanxin Liu, Xuhui Guo, Lei Li, Qingsheng Mi, Kezhong Zhang, Zengquan Yang: HDAC2 overexpression correlates with aggressive clinicopathological features and DNA-damage response pathway of breast cancer. Am J Cancer Res 2017;7(5):1213-1226. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Tse-Hung Huang, Szu-Yuan Wu, Yan-Jiun Huang, Po-Li Wei, Alexander TH Wu, Tsu-Yi Chao: The identification and validation of Trichosstatin A as a potential inhibitor of colon tumorigenesis and colon cancer stem-like cells. Am J Cancer Res 2017;7(5):1227-1237. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976