AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 4:566-762;2018
American Journal of Cancer Research


Qin He, Yu Fu, Dean Tian, Wei Yan: The contrasting roles of inflammasomes in cancer. Am J Cancer Res 2018;8(4):566-583. (Full text, PDF).

Xiao-Yu Wang, Long Yuan, Yan-Ling Li, Si-Jie Gan, Lin Ren, Fan Zhang, Jun Jiang, Xiao-Wei Qi: RNA activation technique and its applications in cancer research. Am J Cancer Res 2018;8(4):584-593. (Full text, PDF).

Keshuo Ding, Zhengsheng Wu, Xiaocan Li, Youjing Sheng, Xiaonan Wang, Sheng Tan: LMO4 mediates trastuzumab resistance in HER2 positive breast cancer cells. Am J Cancer Res 2018;8(4):594-609. (Full text, PDF).

Ruixue Wang, Qinhuai Lai, Liangze Tang, Yiran Tao, Yuqin Yao, Yu Liu, Ying Lu, Chaoyong Shen, Ran Lu, Chuanwen Fan, Ruirui Zhang, Yuxi Wang, Lin Yu, Tinghan Yang, Yangping Wu, Yujia Peng, Xian Wei, Yuyin Fu, Weirong Lai, Lantu Gou, Jinliang Yang: A novel 5T4-targeting antibody-drug conjugate H6-DM4 exhibits potent therapeutic efficacy in gastrointestinal tumor xenograft models. Am J Cancer Res 2018;8(4):610-623. (Full text, PDF).

Quan Liu, Xiao-Yu Wang, Yuan-Yuan Qin, Xian-Lei Yan, Hong-Mou Chen, Qi-Dan Huang, Jia-Kang Chen, Jie-Min Zheng: SPOCD1 promotes the proliferation and metastasis of glioma cells by up-regulating PTX3. Am J Cancer Res 2018;8(4):624-635. (Full text, PDF).

Fu Yang, Wan Jun Zhao, Cong Li Jia, Xiao Kai Li, Qiang Wang, Zi Li Chen, De Quan Jiang: MicroRNA-876-3p functions as a tumor suppressor gene and correlates with cell metastasis in pancreatic adenocarcinoma via targeting JAG2. Am J Cancer Res 2018;8(4):636-649. (Full text, PDF).

Keiko Taniguchi, Kengo Matsumura, Hiromi Ii, Susumu Kageyama, Eishi Ashihara, Tokuhiro Chano, Akihiro Kawauchi, Tatsuhiro Yoshiki, Susumu Nakata: Depletion of gamma-glutamylcyclotransferase in cancer cells induces autophagy followed by cellular senescence. Am J Cancer Res 2018;8(4):650-661. (Full text, PDF).

Xue-Liang Zuo, Zhi-Qiang Chen, Jun-Feng Wang, Jin-Guo Wang, Lin-Hu Liang, Juan Cai: miR-337-3p suppresses the proliferation and invasion of hepatocellular carcinoma cells through targeting JAK2. Am J Cancer Res 2018;8(4):662-674. (Full text, PDF).

Ryan A Llewellyn, Michael F Gutknecht, Keena S Thomas, Mark R Conaway, Amy H Bouton: Focal adhesion kinase (FAK) deficiency in mononuclear phagocytes alters murine breast tumor progression. Am J Cancer Res 2018;8(4):675-687. (Full text, PDF).

Baosheng Chen: A novel long noncoding RNA lncWDR26 suppresses the growth and metastasis of hepatocellular carcinoma cells through interaction with SIX3. Am J Cancer Res 2018;8(4):688-698. (Full text, PDF).

Wenbo Ke, Li Zeng, Yunbi Hu, Sisi Chen, Min Tian, Qinggang Hu: Detection of early-stage extrahepatic cholangiocarcinoma in patients with biliary strictures by soluble B7-H4 in the bile. Am J Cancer Res 2018;8(4):699-707. (Full text, PDF).

Lu Dai, Jing Qiao, Luis Del Valle, Zhiqiang Qin: KSHV co-infection regulates HPV16+ cervical cancer cells pathogenesis in vitro and in vivo. Am J Cancer Res 2018;8(4):708-714. (Full text, PDF).

Anna Manawapat-Klopfer, Lisa Wang, Juliane Haedicke-Jarboui, Frank Stubenrauch, Christian Munk, Louise T Thomsen, Peter Martus, Susanne K Kjaer, Thomas Iftner: HPV16 viral load and physical state measurement as a potential immediate triage strategy for HR-HPV-infected women: a study in 644 women with single HPV16 infections. Am J Cancer Res 2018;8(4):715-722. (Full text, PDF).

Mandayam O Nandan, Agnieszka B Bialkowska, Vincent W Yang: KLF5 mediates the hyper-proliferative phenotype of the intestinal epithelium in mice with intestine-specific endogenous K-RasG12D expression. Am J Cancer Res 2018;8(4):723-731. (Full text, PDF).

Megan Hall, Bryan Todd, Edwin D Allen Jr, Nga Nguyen, Yoon-Jung Kwon, Vu Nguyen, Jennifer L Hearne, Miguel Martin-Caraballo: Androgen receptor signaling regulates T-type Ca2+ channel expression and neuroendocrine differentiation in prostate cancer cells. Am J Cancer Res 2018;8(4):732-747. (Full text, PDF).

Dechao Jiao, Zongming Li, Ming Zhu, Yanli Wang, Gang Wu, Xinwei Han: LncRNA MALAT1 promotes tumor growth and metastasis by targeting miR-124/foxq1 in bladder transitional cell carcinoma (BTCC). Am J Cancer Res 2018;8(4):748-760. (Full text, PDF).

Folasade P May, Christine Yu, Jonathan Kaunitz: High quality of cancer care in the Department of Veterans Affairs (VA). Am J Cancer Res 2018;8(4):761-762. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976