AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 6:916-1105;2018
American Journal of Cancer Research


Ying Shen, Xin Li, Dandan Dong, Bin Zhang, Yanru Xue, Peng Shang: Transferrin receptor 1 in cancer: a new sight for cancer therapy. Am J Cancer Res 2018;8(6):916-931. (Full text, PDF).

Xiaochong Deng, Lin Fang: VGLL4 is a transcriptional cofactor acting as a novel tumor suppressor via interacting with TEADs. Am J Cancer Res 2018;8(6):932-943. (Full text, PDF).

Mo Liu, Jian Tu, Julian A Gingold, Celine Shuet Lin Kong, Dung-Fang Lee: Cancer in a dish: progress using stem cells as a platform for cancer research. Am J Cancer Res 2018;8(6):944-954. (Full text, PDF).

Yongchen Guo, Yonghua Bao, Dongli Guo, Wancai Yang: Pregnancy-associated plasma protein a in cancer: expression, oncogenic functions and regulation. Am J Cancer Res 2018;8(6):955-963. (Full text, PDF).

Rui Min Li, Man Man Nai, She Jiao Duan, Shu Xing Li, Bao Na Yin, Fang An, Yao Qing Zhai, Jie Liu, Yan Rong Chu, Yang Yu, Wen Yue Song: Down-expression of GOLM1 enhances the chemo-sensitivity of cervical cancer to methotrexate through modulation of the MMP13/EMT axis. Am J Cancer Res 2018;8(6):964-980. (Full text, PDF).

Chang Shu, Dongmei Yan, Yanxiang Mo, Jishuang Gu, Neelam Shah, Jin He: Long noncoding RNA lncARSR promotes epithelial ovarian cancer cell proliferation and invasion by association with HuR and miR-200 family. Am J Cancer Res 2018;8(6):981-992. (Full text, PDF).

Shi Song, Yuxia Yang, Minghui Liu, Boya Liu, Xin Yang, Miao Yu, Hao Qi, Mengmeng Ren, Zhe Wang, Junhua Zou, Feng li, Xiaojuan Du, Hongquan Zhang, Jianyuan Luo: MiR-125b attenuates human hepatocellular carcinoma malignancy through targeting SIRT6. Am J Cancer Res 2018;8(6):993-1007. (Full text, PDF).

Xiaojing Qiao, Yiren Zhou, Wenjuan Xie, Yi Wang, Yicheng Zhang, Tian Tian, Jianming Dou, Xi Yang, Suqin Shen, Jianwei Hu, Shouyi Qiao, Yanhua Wu: Scinderin is a novel transcriptional target of BRMS1 involved in regulation of hepatocellular carcinoma cell apoptosis. Am J Cancer Res 2018;8(6):1008-1018. (Full text, PDF).

Xuejun Yang, Dongmei Zhang, Sha Liu, Xiaojie Li, Wanglai Hu, Chuanchun Han: KLF4 suppresses the migration of hepatocellular carcinoma by transcriptionally upregulating monoglyceride lipase. Am J Cancer Res 2018;8(6):1019-1029. (Full text, PDF).

Yanping Gong, Wenshuang Wu, Xiuhe Zou, Feng Liu, Tao Wei, Jingqiang Zhu: MiR-26a inhibits thyroid cancer cell proliferation by targeting ARPP19. Am J Cancer Res 2018;8(6):1030-1039. (Full text, PDF).

Ping-Ting Gao, Guang-Yu Ding, Xuan Yang, Rui-Zhao Dong, Bo Hu, Xiao-Dong Zhu, Jia-Bin Cai, Yuan Ji, Guo-Ming Shi, Ying-Hao Shen, Jian Zhou, Jia Fan, Hui-Chuan Sun, Cheng Huang: Invasive potential of hepatocellular carcinoma is enhanced by loss of selenium-binding protein 1 and subsequent upregulation of CXCR4. Am J Cancer Res 2018;8(6):1040-1049. (Full text, PDF).

Armando M Marrufo, Stephen O Mathew, Pankaj Chaudhary, Joseph D Malaer, Jamboor K Vishwanatha, Porunelloor A Mathew: Blocking LLT1 (CLEC2D, OCIL)-NKRP1A (CD161) interaction enhances natural killer cell-mediated lysis of triple-negative breast cancer cells. Am J Cancer Res 2018;8(6):1050-1063. (Full text, PDF).

Guilan Li, Shu Yang, Ping Shen, Bo Wu, Tingyi Sun, Haimei Sun, Fengqing Ji, Deshan Zhou: SCF/c-KIT signaling promotes mucus secretion of colonic goblet cells and development of mucinous colorectal adenocarcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(6):1064-1073. (Full text, PDF).

Li Ge, Ning Li, Guang-Wen Yuan, Yang-Chun Sun, Ling-Ying Wu: Nedaplatin and paclitaxel compared with carboplatin and paclitaxel for patients with platinum-sensitive recurrent ovarian cancer. Am J Cancer Res 2018;8(6):1074-1082. (Full text, PDF).

Xiaowen Tang, Lin Yang, Zheng Li, Ansel P Nalin, Haiping Dai, Ting Xu, Jia Yin, Fengtao You, Mingqing Zhu, Wenhong Shen, Guanghua Chen, Xiaming Zhu, Depei Wu, Jianhua Yu: First-in-man clinical trial of CAR NK-92 cells: safety test of CD33-CAR NK-92 cells in patients with relapsed and refractory acute myeloid leukemia. Am J Cancer Res 2018;8(6):1083-1089. (Full text, PDF).

Boyu Pan, Jingyuan Zang, Jie He, Zhen Wang, Liren Liu: Add-On therapy with Chinese herb medicine Bo-Er-Ning capsule (BENC) improves outcomes of gastric cancer patients: a randomized clinical trial followed with bioinformatics-assisted mechanism study. Am J Cancer Res 2018;8(6):1090-1105. (Full text, PDF, Supplementary Data).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976