AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 7:1106-1331;2018
American Journal of Cancer Research


Guilin Li, Hang Zhao, Lijun Wang, Ying Wang, Xingqi Guo, Baohua Xu: The animal nuclear factor Y: an enigmatic and important heterotrimeric transcription factor. Am J Cancer Res 2018;8(7):1106-1125. (Full text, PDF).

Weiyang Lou, Jingxing Liu, Yanjia Gao, Guansheng Zhong, Bisha Ding, Liang Xu, Weimin Fan: MicroRNA regulation of liver cancer stem cells. Am J Cancer Res 2018;8(7):1126-1141. (Full text, PDF).

Jia-Qi Sheng, Lian Liu, Mu-Ru Wang, Pei-Yuan Li: Circular RNAs in digestive system cancer: potential biomarkers and therapeutic targets. Am J Cancer Res 2018;8(7):1142-1156. (Full text, PDF).

Han Zhang, Litao Sun: When human cells meet bacteria: precision medicine for cancers using the microbiota. Am J Cancer Res 2018;8(7):1157-1175. (Full text, PDF).

Ke Su, Qian Zhao, Aiping Bian, Chunfang Wang, Yujie Cai, Yanyan Zhang: A novel positive feedback regulation between long noncoding RNA UICC and IL-6/STAT3 signaling promotes cervical cancer progression. Am J Cancer Res 2018;8(7):1176-1189. (Full text, PDF).

Yiwen Yao, Junlu Wu, Hao Zhou, Jenni Firrman, Weidong Xiao, Zujun Sun, Dong Li: A deficiency in cathelicidin reduces lung tumor growth in NNK/NTHi-induced A/J mice. Am J Cancer Res 2018;8(7):1190-1199. (Full text, PDF).

Chao Cheng, Suyin Feng, Jiantong Jiao, Weiyi Huang, Jin Huang, Long Wang, Wei Jiang, Chen Jiang, Minchao Dai, Zheng Li, Rui Zhang, Jun Sun, Junfei Shao: DLC2 inhibits development of glioma through regulating the expression ratio of TAp73α/TAp73β. Am J Cancer Res 2018;8(7):1200-1213. ( Full text, PDF).

Chao Mao, Min Wang, Banglun Qian, Lianlian Ouyang, Ying Shi, Na Liu, Ling Chen, Desheng Xiao, Xiang Wang, Ya Cao, Shuang Liu, Yongguang Tao, Wenliang Liu: Aryl hydrocarbon receptor activated by benzo (a) pyrene promotes SMARCA6 expression in NSCLC. Am J Cancer Res 2018;8(7):1214-1227. (Full text, PDF).

Wentao Hui, Xiaobin Ma, Ying Zan, Lingqin Song, Shuqun Zhang, Lei Dong: MicroRNA-1292-5p inhibits cell growth, migration and invasion of gastric carcinoma by targeting DEK. Am J Cancer Res 2018;8(7):1228-1238. (Full text, PDF).

Masanobu Tsubaki, Tomoya Takeda, Mikihiro Matsumoto, Natsuki Kato, Ryo-ta Asano, Motohiro Imano, Takao Satou, Shozo Nishida: Trametinib suppresses chemotherapy-induced cold and mechanical allodynia via inhibition of extracellular-regulated protein kinase 1/2 activation. Am J Cancer Res 2018;8(7):1239-1248. (Full text, PDF).

Kinga Bednarek, Magdalena Kostrzewska-Poczekaj, Marcin Szaumkessel, Katarzyna Kiwerska, Julia Paczkowska, Ewa Byzia, Adam Ustaszewski, Joanna Janiszewska, Anna Bartochowska, Reidar Grenman, Malgorzata Wierzbicka, Krzysztof Szyfter, Maciej Giefing, Malgorzata Jarmuz-Szymczak: Downregulation of CEACAM6 gene expression in laryngeal squamous cell carcinoma is an effect of DNA hypermethylation and correlates with disease progression. Am J Cancer Res 2018;8(7):1249-1261. (Full text, PDF).

Jianjun Zhang, Yujing Huang, Jing Lu, Aina He, Yan Zhou, Haiyan Hu, Zan Shen, Yuanjue Sun, Yang Yao: Impact of first-line treatment on outcomes of Ewing sarcoma of the spine. Am J Cancer Res 2018;8(7):1262-1272. (Full text, PDF).

Erjie Xia, Yanyan Shen, Adheesh Bhandari, Xiaofen Zhou, Yinghao Wang, Fan Yang, Ouchen Wang: Long non-coding RNA LINC00673 promotes breast cancer proliferation and metastasis through regulating B7-H6 and epithelial-mesenchymal transition. Am J Cancer Res 2018;8(7):1273-1287. (Full text, PDF).

Haoran Li, Shuang Hu, Yangyang Pang, Mengjiao Li, Lihua Chen, Fei Liu, Mingming Liu, Ziliang Wang, Xi Cheng: Bufalin inhibits glycolysis-induced cell growth and proliferation through the suppression of Integrin β2/FAK signaling pathway in ovarian cancer. Am J Cancer Res 2018;8(7):1288-1296. (Full text, PDF).

Ronggao Chen, Qiyang Cheng, Kwabena Gyabaah Owusu-Ansah, Jun Chen, Guangyuan Song, Haiyang Xie, Lin Zhou, Xiao Xu, Donghai Jiang, Shusen Zheng: Cabazitaxel, a novel chemotherapeutic alternative for drug-resistant hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(7):1297-1306. (Full text, PDF).

Lin-Lin Sun, Ri-Yao Yang, Chia-Wei Li, Mei-Kuang Chen, Bin Shao, Jung-Mao Hsu, Li-Chuan Chan, Yi Yang, Jennifer L Hsu, Yun-Ju Lai, Mien-Chie Hung: Inhibition of ATR downregulates PD-L1 and sensitizes tumor cells to T cell-mediated killing. Am J Cancer Res 2018;8(7):1307-1316. (Full text, PDF).

Fengjun Guo, Haina Zhang, Zanhui Jia, Manhua Cui, Jingyan Tian: Chemoresistance and targeting of growth factors/cytokines signaling pathways: towards the development of effective therapeutic strategy for endometrial cancer. Am J Cancer Res 2018;8(7):1317-1331. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976