AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 8:1332-1660;2018
American Journal of Cancer Research


Benshuai You, Wenrong Xu, Bin Zhang: Engineering exosomes: a new direction for anticancer treatment. Am J Cancer Res 2018;8(8):1332-1342. (Abstract ajcr0080895, Full text, PDF).

Yanling Li, Sijie Gan, Lin Ren, Long Yuan, Junlan Liu, Wei Wang, Xiaoyu Wang, Yi Zhang, Jun Jiang, Fan Zhang, Xiaowei Qi: Multifaceted regulation and functions of replication factor C family in human cancers. Am J Cancer Res 2018;8(8):1343-1355. (Abstract ajcr0078702, Full text, PDF).

Zahraa Rahal, Farah Abdulhai, Humam Kadara, Raya Saab: Genomics of adult and pediatric solid tumors. Am J Cancer Res 2018;8(8):1356-1386. (Abstract ajcr0079990, Full text, PDF).

Danhua Qu, Bingdi Yan, Rui Xin, Tiangang Ma: A novel circular RNA hsa_circ_0020123 exerts oncogenic properties through suppression of miR-144 in non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2018;8(8):1387-1402. (Abstract ajcr0081833, Full text, PDF).

Huan Chen, Xiangzhen Liu, Zhenning Jin, Chenyu Gou, Minglu Liang, Li Cui, Xinyuan Zhao: A three miRNAs signature for predicting the transformation of oral leukoplakia to oral squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(8):1403-1413. (Abstract ajcr0079713, Full text, PDF, Supplementary Data).

Xiao Dong, Chuize Kong, Xiankui Liu, Jianbin Bi, Zhenhua Li, Zeliang Li, Yuyan Zhu, Zhe Zhang: GAS5 functions as a ceRNA to regulate hZIP1 expression by sponging miR-223 in clear cell renal cell carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(8):1414-1426. (Abstract ajcr0079907, Full text, PDF).

Fei Li, Qianyun Zhang, Yange Gong, Jinxiang Yu: The lncKLF6/KLF6 feedback loop regulates the growth of non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2018;8(8):1427-1439. (Abstract ajcr0082928, Full text, PDF).

Zeming Liu, Wen Zeng, Lei Huang, Zhaoyuan Wang, Min Wang, Ling Zhou, Danyang Chen, Haifeng Feng, Wei Zhou, Liang Guo: Prognosis of FTC compared to PTC and FVPTC: findings based on SEER database using propensity score matching analysis. Am J Cancer Res 2018;8(8):1440-1448. (Abstract ajcr0082279, Full text, PDF).

Lan Mi, Kai Hu, Xianzi Wen, Jing Sun, Aiwen Wu, Mingliang Wang, Minhua Zheng, Lu Zang, Jiafu Ji: Upregulation of C/EBPα contributes to colorectal cancer growth, metastasis and indicates poor survival outcome. Am J Cancer Res 2018;8(8):1449-1465. (Abstract ajcr0080783, Full text, PDF).

Fangfang Chen, Qiaoling Song, Qiang Yu: Axl inhibitor R428 induces apoptosis of cancer cells by blocking lysosomal acidification and recycling independent of Axl inhibition. Am J Cancer Res 2018;8(8):1466-1482. (Abstract ajcr0080858, Full text, PDF).

Jihang Yao, Zhenghong Li, Ziwei Yang, Hui Xue, Hua Chang, Xue Zhang, Tianren Li, Kejun Guo: Long noncoding RNA TOB1-AS1, an epigenetically silenced gene, functioned as a novel tumor suppressor by sponging miR-27b in cervical cancer. Am J Cancer Res 2018;8(8):1483-1498. (Abstract ajcr0079106, Full text, PDF).

Aya Osanai-Sasakawa, Kenta Hosomi, Yoshiki Sumitomo, Takuya Takizawa, Shiho Tomura-Suruki, Minami Imaizumi, Noriyuki Kasai, Tze Wei Poh, Kazuya Yamano, Wei Peng Yong, Koji Kono, Satoshi Nakamura, Toshihiko Ishii, Ryuichiro Nakai: An anti-ASCT2 monoclonal antibody suppresses gastric cancer growth by inducing oxidative stress and antibody dependent cellular toxicity in preclinical models. Am J Cancer Res 2018;8(8):1499-1513. (Abstract ajcr0082201, Full text, PDF).

Tian Ye, Ke Jiang, Liwen Wei, Martin P Barr, Qing Xu, Guirong Zhang, Chan Ding, Songshu Meng, Haozhe Piao: Oncolytic Newcastle disease virus induces autophagy-dependent immunogenic cell death in lung cancer cells. Am J Cancer Res 2018;8(8):1514-1527. (Abstract ajcr0080222, Full text, PDF).

Xixi Zhao, Jingkun Qu, Xu Liu, Jizhao Wang, Xingcong Ma, Xiaoyao Zhao, Qian Yang, Wanjun Yan, Zitong Zhao, Yuxin Hui, Haocheng Bai, Shuqun Zhang: Baicalein suppress EMT of breast cancer by mediating tumor-associated macrophages polarization. Am J Cancer Res 2018;8(8):1528-1540. (Abstract ajcr0081425, Full text, PDF).

Lei Wang, Mingzhao Gao, Mengya Tong, Chengying Xie, Ye He, Li Fu, Yun Li, Haoyu Fu, Liguang Lou: Pharmacologic characterization of CT-711, a novel dual inhibitor of ALK and c-Met. Am J Cancer Res 2018;8(8):1541-1550. (Abstract ajcr0082453, Full text, PDF).

Ziwei Fang, Jiandong Wang, Leslie H Clark, Wenchuan Sun, Yajie Yin, Weimin Kong, Stuart R Pierce, Lindsay West, Stephanie A Sullivan, Arthur-Quan Tran, Varun V Prabhu, Chunxiao Zhou, Victoria Bae-Jump: ONC201 demonstrates anti-tumorigenic and anti-metastatic activity in uterine serous carcinoma in vitro. Am J Cancer Res 2018;8(8):1551-1563. (Abstract ajcr0081714, Full text, PDF).

Xu Lu, Jingwei Liu, Peilin Cui, Tao Liu, Chunmei Piao, Xianghong Xu, Qike Zhang, Man Xiao, Xuesong Liu, Yue Wang, Lin Yang: Co-inhibition of TIGIT, PD1, and Tim3 reverses dysfunction of Wilms tumor protein-1 (WT1)-specific CD8+ T lymphocytes after dendritic cell vaccination in gastric cancer. Am J Cancer Res 2018;8(8):1564-1575. (Abstract ajcr0082970, Full text, PDF).

Dongjun Dai, Hongchuan Jin, Xian Wang: Nomogram for predicting survival in triple-negative breast cancer patients with histology of infiltrating duct carcinoma: a population-based study. Am J Cancer Res 2018;8(8):1576-1585. (Abstract ajcr0082315, Full text, PDF).

Zhuo Wang, Mahui Si, Ning Yang, Haibin Zhang, Yong Fu, Kai Yan, Yi Zong, Nan Zhu, Yongpeng Wei: MicroRNA-506 suppresses invasiveness and metastasis of human hepatocellular carcinoma cells by targeting IL8. Am J Cancer Res 2018;8(8):1586-1594. (Abstract ajcr0079561, Full text, PDF).

Jingfeng Luo, Jiali Zhou, Fengnan Xie, Yali Zhu, Fei Zhou, Shuanglin Zhang, Shaojie Jiang, Jie He, Jiaxin Liu, Xia Wu, Yanhua Zhang, Jihong Sun, Xiaoming Yang: Combined treatment of cholangiocarcinoma with interventional radiofrequency hyperthermia and heat shock protein promoter-mediated HSV-TK gene therapy. Am J Cancer Res 2018;8(8):1595-1603. (Abstract ajcr0082878, Full text, PDF).

Ying He, Zhousan Zheng, Yi Xu, Huiwen Weng, Ying Gao, Kai Qin, Jian Rong, Cui Chen, Miao Yun, Jiaxing Zhang, Sheng Ye: Over-expression of IMPDH2 is associated with tumor progression and poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(8):1604-1614. (Abstract ajcr0081340, Full text, PDF).

Matteo Figini, Xifu Wang, Tianchu Lyu, Zhanliang Su, Bin Wang, Chong Sun, Junjie Shangguan, Liang Pan, Kang Zhou, Quanhong Ma, Vahid Yaghmai, Daniele Procissi, Andrew C Larson, Zhuoli Zhang: Diffusion MRI biomarkers predict the outcome of irreversible electroporation in a pancreatic tumor mouse model. Am J Cancer Res 2018;8(8):1615-1623. (Abstract ajcr0069384, Full text, PDF).

Naijin Xu, Xiezhao Li, Masami Watanabe, Hideo Ueki, Hao Hu, Na Li, Motoo Araki, Koichiro Wada, Abai Xu, Chunxiao Liu, Yasutomo Nasu, Peng Huang: Induction of cells with prostate cancer stem-like properties from mouse induced pluripotent stem cells via conditioned medium. Am J Cancer Res 2018;8(8):1624-1632. (Abstract ajcr0082888, Full text, PDF).

Ana Livia Silva Galbiatti-Dias, Glaucia Maria Mendonça Fernandes, Marcia Maria Urbanin Castanhole-Nunes, Luiza Fernandes Hidalgo, Carlos Henrique Viesi Nascimento Filho, Rosa Sayoko Kawasaki-Oyama, Leticia Antunes Muniz Ferreira, Patricia Matos Biselli-Chicote, Érika Cristina Pavarino, Eny Maria Goloni-Bertollo: Relationship between CD44high/CD133high/CD117high cancer stem cells phenotype and Cetuximab and Paclitaxel treatment response in head and neck cancer cell lines. Am J Cancer Res 2018;8(8):1633-1641. (Abstract ajcr0080530, Full text, PDF).

Logan C DeBord, Ravi R Pathak, Mariana Villaneuva, Hsuan-Chen Liu, Daniel A Harrington, Wendong Yu, Michael T Lewis, Andrew G Sikora: The chick chorioallantoic membrane (CAM) as a versatile patient-derived xenograft (PDX) platform for precision medicine and preclinical research. Am J Cancer Res 2018;8(8):1642-1660. (Abstract ajcr0080963, Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976