AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 8, Number 8:1332-1660;2018
American Journal of Cancer Research


Benshuai You, Wenrong Xu, Bin Zhang: Engineering exosomes: a new direction for anticancer treatment. Am J Cancer Res 2018;8(8):1332-1342. (Full text, PDF).

Yanling Li, Sijie Gan, Lin Ren, Long Yuan, Junlan Liu, Wei Wang, Xiaoyu Wang, Yi Zhang, Jun Jiang, Fan Zhang, Xiaowei Qi: Multifaceted regulation and functions of replication factor C family in human cancers. Am J Cancer Res 2018;8(8):1343-1355. (Full text, PDF).

Zahraa Rahal, Farah Abdulhai, Humam Kadara, Raya Saab: Genomics of adult and pediatric solid tumors. Am J Cancer Res 2018;8(8):1356-1386. (Full text, PDF).

Danhua Qu, Bingdi Yan, Rui Xin, Tiangang Ma: A novel circular RNA hsa_circ_0020123 exerts oncogenic properties through suppression of miR-144 in non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2018;8(8):1387-1402. (Full text, PDF).

Huan Chen, Xiangzhen Liu, Zhenning Jin, Chenyu Gou, Minglu Liang, Li Cui, Xinyuan Zhao: A three miRNAs signature for predicting the transformation of oral leukoplakia to oral squamous cell carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(8):1403-1413. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Xiao Dong, Chuize Kong, Xiankui Liu, Jianbin Bi, Zhenhua Li, Zeliang Li, Yuyan Zhu, Zhe Zhang: GAS5 functions as a ceRNA to regulate hZIP1 expression by sponging miR-223 in clear cell renal cell carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(8):1414-1426. (Full text, PDF).

Fei Li, Qianyun Zhang, Yange Gong, Jinxiang Yu: The lncKLF6/KLF6 feedback loop regulates the growth of non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2018;8(8):1427-1439. (Full text, PDF).

Zeming Liu, Wen Zeng, Lei Huang, Zhaoyuan Wang, Min Wang, Ling Zhou, Danyang Chen, Haifeng Feng, Wei Zhou, Liang Guo: Prognosis of FTC compared to PTC and FVPTC: findings based on SEER database using propensity score matching analysis. Am J Cancer Res 2018;8(8):1440-1448. (Full text, PDF).

Lan Mi, Kai Hu, Xianzi Wen, Jing Sun, Aiwen Wu, Mingliang Wang, Minhua Zheng, Lu Zang, Jiafu Ji: Upregulation of C/EBPα contributes to colorectal cancer growth, metastasis and indicates poor survival outcome. Am J Cancer Res 2018;8(8):1449-1465. (Full text, PDF).

Fangfang Chen, Qiaoling Song, Qiang Yu: Axl inhibitor R428 induces apoptosis of cancer cells by blocking lysosomal acidification and recycling independent of Axl inhibition. Am J Cancer Res 2018;8(8):1466-1482. (Full text, PDF).

Jihang Yao, Zhenghong Li, Ziwei Yang, Hui Xue, Hua Chang, Xue Zhang, Tianren Li, Kejun Guo: Long noncoding RNA TOB1-AS1, an epigenetically silenced gene, functioned as a novel tumor suppressor by sponging miR-27b in cervical cancer. Am J Cancer Res 2018;8(8):1483-1498. (Full text, PDF).

Aya Osanai-Sasakawa, Kenta Hosomi, Yoshiki Sumitomo, Takuya Takizawa, Shiho Tomura-Suruki, Minami Imaizumi, Noriyuki Kasai, Tze Wei Poh, Kazuya Yamano, Wei Peng Yong, Koji Kono, Satoshi Nakamura, Toshihiko Ishii, Ryuichiro Nakai: An anti-ASCT2 monoclonal antibody suppresses gastric cancer growth by inducing oxidative stress and antibody dependent cellular toxicity in preclinical models. Am J Cancer Res 2018;8(8):1499-1513. (Full text, PDF).

Tian Ye, Ke Jiang, Liwen Wei, Martin P Barr, Qing Xu, Guirong Zhang, Chan Ding, Songshu Meng, Haozhe Piao: Oncolytic Newcastle disease virus induces autophagy-dependent immunogenic cell death in lung cancer cells. Am J Cancer Res 2018;8(8):1514-1527. (Full text, PDF).

Xixi Zhao, Jingkun Qu, Xu Liu, Jizhao Wang, Xingcong Ma, Xiaoyao Zhao, Qian Yang, Wanjun Yan, Zitong Zhao, Yuxin Hui, Haocheng Bai, Shuqun Zhang: Baicalein suppress EMT of breast cancer by mediating tumor-associated macrophages polarization. Am J Cancer Res 2018;8(8):1528-1540. (Full text, PDF).

Lei Wang, Mingzhao Gao, Mengya Tong, Chengying Xie, Ye He, Li Fu, Yun Li, Haoyu Fu, Liguang Lou: Pharmacologic characterization of CT-711, a novel dual inhibitor of ALK and c-Met. Am J Cancer Res 2018;8(8):1541-1550. (Full text, PDF).

Ziwei Fang, Jiandong Wang, Leslie H Clark, Wenchuan Sun, Yajie Yin, Weimin Kong, Stuart R Pierce, Lindsay West, Stephanie A Sullivan, Arthur-Quan Tran, Varun V Prabhu, Chunxiao Zhou, Victoria Bae-Jump: ONC201 demonstrates anti-tumorigenic and anti-metastatic activity in uterine serous carcinoma in vitro. Am J Cancer Res 2018;8(8):1551-1563. (Full text, PDF).

Xu Lu, Jingwei Liu, Peilin Cui, Tao Liu, Chunmei Piao, Xianghong Xu, Qike Zhang, Man Xiao, Xuesong Liu, Yue Wang, Lin Yang: Co-inhibition of TIGIT, PD1, and Tim3 reverses dysfunction of Wilms tumor protein-1 (WT1)-specific CD8+ T lymphocytes after dendritic cell vaccination in gastric cancer. Am J Cancer Res 2018;8(8):1564-1575. (Full text, PDF).

Dongjun Dai, Hongchuan Jin, Xian Wang: Nomogram for predicting survival in triple-negative breast cancer patients with histology of infiltrating duct carcinoma: a population-based study. Am J Cancer Res 2018;8(8):1576-1585. (Full text, PDF).

Zhuo Wang, Mahui Si, Ning Yang, Haibin Zhang, Yong Fu, Kai Yan, Yi Zong, Nan Zhu, Yongpeng Wei: MicroRNA-506 suppresses invasiveness and metastasis of human hepatocellular carcinoma cells by targeting IL8. Am J Cancer Res 2018;8(8):1586-1594. (Full text, PDF).

Jingfeng Luo, Jiali Zhou, Fengnan Xie, Yali Zhu, Fei Zhou, Shuanglin Zhang, Shaojie Jiang, Jie He, Jiaxin Liu, Xia Wu, Yanhua Zhang, Jihong Sun, Xiaoming Yang: Combined treatment of cholangiocarcinoma with interventional radiofrequency hyperthermia and heat shock protein promoter-mediated HSV-TK gene therapy. Am J Cancer Res 2018;8(8):1595-1603. (Full text, PDF).

Ying He, Zhousan Zheng, Yi Xu, Huiwen Weng, Ying Gao, Kai Qin, Jian Rong, Cui Chen, Miao Yun, Jiaxing Zhang, Sheng Ye: Over-expression of IMPDH2 is associated with tumor progression and poor prognosis in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2018;8(8):1604-1614. (Full text, PDF).

Matteo Figini, Xifu Wang, Tianchu Lyu, Zhanliang Su, Bin Wang, Chong Sun, Junjie Shangguan, Liang Pan, Kang Zhou, Quanhong Ma, Vahid Yaghmai, Daniele Procissi, Andrew C Larson, Zhuoli Zhang: Diffusion MRI biomarkers predict the outcome of irreversible electroporation in a pancreatic tumor mouse model. Am J Cancer Res 2018;8(8):1615-1623. (Full text, PDF).

Naijin Xu, Xiezhao Li, Masami Watanabe, Hideo Ueki, Hao Hu, Na Li, Motoo Araki, Koichiro Wada, Abai Xu, Chunxiao Liu, Yasutomo Nasu, Peng Huang: Induction of cells with prostate cancer stem-like properties from mouse induced pluripotent stem cells via conditioned medium. Am J Cancer Res 2018;8(8):1624-1632. (Full text, PDF).

Ana Livia Silva Galbiatti-Dias, Glaucia Maria Mendonça Fernandes, Marcia Maria Urbanin Castanhole-Nunes, Luiza Fernandes Hidalgo, Carlos Henrique Viesi Nascimento Filho, Rosa Sayoko Kawasaki-Oyama, Leticia Antunes Muniz Ferreira, Patricia Matos Biselli-Chicote, Érika Cristina Pavarino, Eny Maria Goloni-Bertollo: Relationship between CD44high/CD133high/CD117high cancer stem cells phenotype and Cetuximab and Paclitaxel treatment response in head and neck cancer cell lines. Am J Cancer Res 2018;8(8):1633-1641. (Full text, PDF).

Logan C DeBord, Ravi R Pathak, Mariana Villaneuva, Hsuan-Chen Liu, Daniel A Harrington, Wendong Yu, Michael T Lewis, Andrew G Sikora: The chick chorioallantoic membrane (CAM) as a versatile patient-derived xenograft (PDX) platform for precision medicine and preclinical research. Am J Cancer Res 2018;8(8):1642-1660. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976