AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 9, Number 12:2554-2831;2019
American Journal of Cancer Research


You Zhai, Guanzhang Li, Tao Jiang, Wei Zhang: CAR-armed cell therapy for gliomas. Am J Cancer Res 2019;9(12):2554-2566. (Full text, PDF).

Hao Zheng, Xin Wu, Jie Yin, Shuang Wang, Zhi Li, Changxuan You: Clinical applications of liquid biopsies for early lung cancer detection. Am J Cancer Res 2019;9(12):2567-2579. (Full text, PDF).

José M Estrela, Rosario Salvador, Patricia Marchio, Soraya L Valles, Rafael López-Blanch, Pilar Rivera, María Benlloch, Javier Alcácer, Carlos L Pérez, José A Pellicer, Elena Obrador: Glucocorticoid receptor antagonism overcomes resistance to BRAF inhibition in BRAFV600E-mutated metastatic melanoma. Am J Cancer Res 2019;9(12):2580-2598. (Full text, PDF).

Bang Li, De-Qiang Hou, Shuang-Bo Xu, Jia-Yi Zhang, Li-Fang Zhu, Qiong Wang, Lu Pan, Miao Yu, Wei-Li Shen, Wei-Wen Zhu, Wei Zhang, Ying-Ming Sun, Lai-Kui Liu: TLR2 deficiency enhances susceptibility to oral carcinogenesis by promoting an inflammatory environment. Am J Cancer Res 2019;9(12):2599-2617. (Full text, PDF).

Yijun Wei, Xingyu Chen, Jian Yang, Jun Yao, Ni Yin, Zixiang Zhang, Dechun Li, Dongming Zhu, Jian Zhou: DcR3 promotes proliferation and invasion of pancreatic cancer via a DcR3/STAT1/IRF1 feedback loop. Am J Cancer Res 2019;9(12):2618-2633. (Full text, PDF).

Garima Pandey, Sameer Bakhshi, Manoj Kumar, Bhaskar Thakur, Prerna Jain, Punit Kaur, Shyam S Chauhan: Prognostic and therapeutic relevance of cathepsin B in pediatric acute myeloid leukemia. Am J Cancer Res 2019;9(12):2634-2649. (Full text, PDF).

Zheng Zhang, Mengqi Liu, Qiangsheng Hu, Wenyan Xu, Wensheng Liu, Qiqing Sun, Zeng Ye, Guixiong Fan, Xiaowu Xu, Xianjun Yu, Shunrong Ji, Yi Qin: FGFBP1, a downstream target of the FBW7/c-Myc axis, promotes cell proliferation and migration in pancreatic cancer. Am J Cancer Res 2019;9(12):2650-2664. (Full text, PDF).

Wenjing Qi, Chengshun Gao, Li Zhang, Zhenming Gao, Jidong Sui, Chuanchun Han, Deguang Sun: MiR-3196, a p53-responsive microRNA, functions as a tumor suppressor in hepatocellular carcinoma by targeting FOXP4. Am J Cancer Res 2019;9(12):2665-2678. (Full text, PDF).

Zejun Fang, Hua Yang, Dan Chen, Xiaoying Shi, Qinqiu Wang, Chaoju Gong, Xi Xu, Hong Liu, Min Lin, Junxiao Lin, Chengfu Xu, Jimin Shao: YY1 promotes colorectal cancer proliferation through the miR-526b-3p/E2F1 axis. Am J Cancer Res 2019;9(12):2679-2692. (Full text, PDF).

Qi Chen, Xiang Wan, Yanbo Chen, Chong Liu, Meng Gu, Zhong Wang: SGO1 induces proliferation and metastasis of prostate cancer through AKT-mediated signaling pathway. Am J Cancer Res 2019;9(12):2693-2705. (Full text, PDF).

Bin Yan, Zhiyong Peng, Chungen Xing: SORBS2, mediated by MEF2D, suppresses the metastasis of human hepatocellular carcinoma by inhibitiing the c-Abl-ERK signaling pathway. Am J Cancer Res 2019;9(12):2706-2718. (Full text, PDF).

Sarah Saab, Olin Shih-Shin Chang, Kentaro Nagaoka, Mien-Chie Hung, Hirohito Yamaguchi: The potential role of YAP in Axl-mediated resistance to EGFR tyrosine kinase inhibitors. Am J Cancer Res 2019;9(12):2719-2729. (Full text, PDF).

Yongzhen Liu, Jing Zhang, Hui Liu, Guiwen Guan, Ting Zhang, Leijie Wang, Xuewei Qi, Huiling Zheng, Chia-Chen Chen, Jia Liu, Deliang Cao, Fengmin Lu, Xiangmei Chen: Compensatory upregulation of aldo-keto reductase 1B10 to protect hepatocytes against oxidative stress during hepatocarcinogenesis. Am J Cancer Res 2019;9(12):2730-2748. (Full text, PDF).

Zhenna Xiao, Liang Chang, Jongchan Kim, Peijing Zhang, Qinglei Hang, Shannon Yap, Youming Guo, Zhicheng Zhou, Liyong Zeng, Xiaoyu Hu, Ashley Siverly, Yutong Sun, Li Ma: USP37 is a SNAI1 deubiquitinase. Am J Cancer Res 2019;9(12):2749-2759. (Full text, PDF).

Maheedhara R Guda, Matthew A Rashid, Swapna Asuthkar, Anvesh Jalasutram, John L Caniglia, Andrew J Tsung, Kiran K Velpula: Pleiotropic role of macrophage migration inhibitory factor in cancer. Am J Cancer Res 2019;9(12):2760-2773. (Full text, PDF).

Sicong Hou, Weiguo Jin, Weiming Xiao, Bin Deng, Dacheng Wu, Jiehua Zhi, Keyan Wu, Xiaowei Cao, Shuai Chen, Yanbing Ding, Hongcan Shi: Integrin α5 promotes migration and cisplatin resistance in esophageal squamous cell carcinoma cells. Am J Cancer Res 2019;9(12):2774-2788. (Full text, PDF).

Ching-Ju Shen, Po-Lin Lin, Hsiao-Ching Lin, Ya-Wen Cheng, Hsu-Shan Huang, Huei Lee: RV-59 suppresses cytoplasmic Nrf2-mediated 5-fluorouracil resistance and tumor growth in colorectal cancer. Am J Cancer Res 2019;9(12):2789-2796. (Full text, PDF).

Xiaofeng Jin, Jian Wang, Qian Li, Hui Zhuang, Jianye Yang, Zihan Lin, Ting Lin, Zeheng Lv, Liliang Shen, Chunhong Yan, Jingfei Zheng, Jie Zhu, Zhaohui Gong, Chenji Wang, Kun Gao: SPOP targets oncogenic protein ZBTB3 for destruction to suppress endometrial cancer. Am J Cancer Res 2019;9(12):2797-2812. (Full text, PDF).

Maxime Caru, François Lalonde, Elise Legault, Daniel Curnier, David H St-Pierre, Alain Steve Comtois, François Tournoux: Ethical consideration and feasibility demonstration of high-intensity interval training without the use of electrical shocks in mice with and without doxorubicin exposition. Am J Cancer Res 2019;9(12): 2813-2820. (Full text, PDF).

Brett Rozeboom, Nandini Dey, Pradip De: ER+ metastatic breast cancer: past, present, and a prescription for an apoptosis-targeted future. Am J Cancer Res 2019;9(12):2821-2831. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976