AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 9, Number 5:816-1090;2019
American Journal of Cancer Research


Mengxi Huang, Yanyan Chen, Dong Han, Zengjie Lei, Xiaoyuan Chu: Role of the zinc finger and SCAN domain-containing transcription factors in cancer. Am J Cancer Res 2019;9(5):816-836. (Full text, PDF).

Meng-Xi Xiu, Yuan-Meng Liu: The role of oncogenic Notch2 signaling in cancer: a novel therapeutic target. Am J Cancer Res 2019;9(5):837-854. (Full text, PDF).

Marc Yeste-Velasco, Tianyu Guo, Xueying Mao, Elzbieta Stankiewicz, Glenda Scandura, Haibo Li, Claire S Wang, Sakunthala Kudahetti, Tim Oliver, Daniel Berney, Jonathan Shamash, Yong-Jie Lu: The potential of brentuximab vedotin, alone or in combination with current clinical therapies, in the treatment of testicular germ cell tumors. Am J Cancer Res 2019;9(5):855-871. (Full text, PDF).

Chuancong Wu, Mao Ouyang, Qin Guo, Jia Jia, Rui Liu, Yufen Jiang, Minghua Wu, Shourong Shen: Changes in the intestinal microecology induced by bacillus subtilis inhibit the occurrence of ulcerative colitis and associated cancers: a study on the mechanisms. Am J Cancer Res 2019;9(5):872-886. (Full text, PDF).

Xiaoxue Li, Yongjing Zhang, Xiaoshan Chai, Shuhua Zhou, Hongbo Zhang, Jie He, Ruiqiong Zhou, Lan Cai, Lin Chen, Guangshi Tao: Overexpression of MEF2D contributes to oncogenic malignancy and chemotherapeutic resistance in ovarian carcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(5):887-905. (Full text, PDF).

Cui Liang, Ming Ding, Xiang-Qin Weng, Yan Sheng, Jing Wu, Ze-Yi Li, Xun Cai: Combination of enzastaurin and ATRA exerts dose-dependent dual effects on ATRA-resistant acute promyelocytic leukemia cells. Am J Cancer Res 2019;9(5):906-926. (Full text, PDF).

Yuyu Zhang, Chengbin Zhang, Qin Zhao, Wei Wei, Zhuo Dong, Lihong Shao, Jianbo Li, Wei Wu, Heng Zhang, He Huang, Feng Liu, Shunzi Jin: The miR-873/NDFIP1 axis promotes hepatocellular carcinoma growth and metastasis through the AKT/mTOR-mediated Warburg effect. Am J Cancer Res 2019;9(5):927-944. (Full text, PDF).

Xinna Deng, Fei Gao, Nan Li, Qingxia Li, Ye Zhou, Tao Yang, Ziqi Cai, Pingping Du, Fan Chen, Jianhui Cai: Antitumor activity of NKG2D CAR-T cells against human colorectal cancer cells in vitro and in vivo. Am J Cancer Res 2019;9(5):945-958. (Full text, PDF).

Shiheng Li, Chunhua Chen, Xunhao Xiong, Yan Huang, Jinghua Hu, Zhimin Fan, Kun Ling: Type Iγ phosphatidylinositol phosphate kinase dependent cell migration and invasion are dispensable for tumor metastasis. Am J Cancer Res 2019;9(5):959-974. (Full text, PDF).

Ming Tang, Xu Cao, You Li, Gui-Qing Li, Qian-Hui He, Shu-Jing Li, Jian Chen, Gui-Lian Xu, Ke-Qin Zhang: High expression of herpes virus entry mediator is associated with poor prognosis in clear cell renal cell carcinoma. Am J Cancer Res 2019;9(5):975-987. (Full text, PDF).

Qianying Ouyang, Yujie Liu, Jieqiong Tan, Jie Li, Dawei Yang, Feiyue Zeng, Weihua Huang, Yi Kong, Zhaoqian Liu, Honghao Zhou, Yingzi Liu: Loss of ZNF587B and SULF1 contributed to cisplatin resistance in ovarian cancer cell lines based on Genome-scale CRISPR/Cas9 screening. Am J Cancer Res 2019;9(5):988-998. (Full text, PDF).

Yijing Zhao, Shanshan Liu, Lei Zhou, Xueli Li, Ying Meng, Yan Li, Lingyu Li, Benzheng Jiao, Ling Bai, Yu Yu, Songling Zhang, Wei Li, Andrew R Hoffman, Ji-Fan Hu, Jiuwei Cui: Aberrant shuttling of long noncoding RNAs during the mitochondria-nuclear crosstalk in hepatocellular carcinoma cells. Am J Cancer Res 2019;9(5):999-1008. (Full text, PDF).

Ximena E Gómez, Alonso Soto, Marco A Gómez: Survival and prognostic factors in non-small cell lung cancer patients with mutation of the EGFR gene treated with tyrosine kinase inhibitors in a peruvian hospital. Am J Cancer Res 2019;9(5):1009-1016. (Full text, PDF).

Jung-Min Yu, Mao-Chih Hsieh, Lei Qin, Jiaqiang Zhang, Szu-Yuan Wu: Metformin reduces radiation-induced cardiac toxicity risk in patients having breast cancer. Am J Cancer Res 2019;9(5):1017-1026. (Full text, PDF).

Xiaofeng Dai, Yini Luo, Ying Xu, Jianying Zhang: Key indexes and the emerging tool for tumor microenvironment editing. Am J Cancer Res 2019;9(5):1027-1042. (Full text, PDF).

Mohamad Yakhni, Arnaud Briat, Abderrahim El Guerrab, Ludivine Furtado, Fabrice Kwiatkowski, Elisabeth Miot-Noirault, Florent Cachin, Frederique Penault-Llorca, Nina Radosevic-Robin: Homoharringtonine, an approved anti-leukemia drug, suppresses triple negative breast cancer growth through a rapid reduction of anti-apoptotic protein abundance. Am J Cancer Res 2019;9(5):1043-1060. (Full text, PDF).

Yu-Han Hu, Yan-Xia Lu, Zhe-Ying Zhang, Jian-Ming Zhang, Wen-Juan Zhang, Lin Zheng, Wei-Hao Lin, Wei Zhang, Xue-Nong Li: SSH3 facilitates colorectal cancer cell invasion and metastasis by affecting signaling cascades involving LIMK1/Rac1. Am J Cancer Res 2019;9(5):1061-1073. (Full text, PDF).

Cheng-Yuan Gu, Yong-Qiang Huang, Cheng-Tao Han, Yao Zhu, Dai Bo, Jie Meng, Xiao-Jian Qin, Ding-Wei Ye: Clinical significance of urine prostatic exosomal protein in the diagnosis of prostate cancer. Am J Cancer Res 2019;9(5):1074-1078. (Full text, PDF).

Bisi Miao, Chuanyuan Wei, Zijun Qiao, Weiyu Han, Xiaoqiang Chai, Jiacheng Lu, Chao Gao, Ruizhao Dong, Dongmei Gao, Cheng Huang, Aiwu Ke, Jian Zhou, Jia Fan, Guoming Shi, Fei Lan, Jiabin Cai: eIF3a mediates HIF1α-dependent glycolytic metabolism in hepatocellular carcinoma cells through translational regulation. Am J Cancer Res 2019;9(5):1079-1090. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976