AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 7, Number 4:740-1015;2017
American Journal of Cancer Research


Mohammad Aghajanpour, Mohamad Reza Nazer, Zia Obeidavi, Mohsen Akbari, Parya Ezati, Nasroallah Moradi Kor: Functional foods and their role in cancer prevention and health promotion: a comprehensive review. Am J Cancer Res 2017;7(4):740-769. (Full text, PDF).

Feng Han, Changhe Wang, Yi Wang, Liang Zhang: Long noncoding RNA ATB promotes osteosarcoma cell proliferation, migration and invasion by suppressing miR-200s. Am J Cancer Res 2017;7(4):770-783. (Full text, PDF).

Kuan Jiang, Tongle Zhi, Wenhui Xu, Xiupeng Xu, Weining Wu, Tianfu Yu, Er Nie, Xu Zhou, Zhongyuan Bao, Xin Jin, Junxia Zhang, Yingyi Wang, Ning Liu: MicroRNA-1468-5p inhibits glioma cell proliferation and induces cell cycle arrest by targeting RRM1. Am J Cancer Res 2017;7(4):784-800. (Full text, PDF).

Zhi-Qiang Wen, Xi-Gong Li, Yi-Jun Zhang, Zhi-Heng Ling, Xiang-Jin Lin: Osteosarcoma cell-intrinsic colony stimulating factor-1 receptor functions to promote tumor cell metastasis through JAG1 signaling. Am J Cancer Res 2017;7(4):801-815. (Full text, PDF).

Nele Van Der Steen, Lisette Potze, Elisa Giovannetti, Andrea Cavazzoni, Rob Ruijtenbeek, Christian Rolfo, Patrick Pauwels, Godefridus J Peters: Molecular mechanism underlying the pharmacological interactions of the protein kinase C-β inhibitor enzastaurin and erlotinib in non-small cell lung cancer cells. Am J Cancer Res 2017;7(4):816-830. (Full text, PDF).

Zhaowei Song, Fenghai Liu, Jie Zhang: Targeting NRASQ61K mutant delays tumor growth and angiogenesis in non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2017;7(4):831-844. (Full text, PDF).

Zhouhua Hou, Xuwen Xu, Xiaoyu Fu, Shuhui Tao, Jiebin Zhou, Shuiping Liu, Deming Tan: HBx-related long non-coding RNA MALAT1 promotes cell metastasis via up-regulating LTBP3 in hepatocellular carcinoma. Am J Cancer Res 2017;7(4):845-856. (Full text, PDF).

Liang Liu, Sitong Cui, Rui Zhang, Yan Shi, Liangsheng Luo: MiR-421 inhibits the malignant phenotype in glioma by directly targeting MEF2D. Am J Cancer Res 2017;7(4):857-868. (Full text, PDF).

Jie Zi, Shushu Yuan, Jianlin Qiao, Kai Zhao, Linyan Xu, Kunming Qi, Kailin Xu, Lingyu Zeng: Treatment with the C-C chemokine receptor type 5 (CCR5)-inhibitor maraviroc suppresses growth and induces apoptosis of acute lymphoblastic leukemia cells. Am J Cancer Res 2017;7(4):869-880. (Full text, PDF).

Akihito Arai, Tokuhiro Chano, Kaichiro Ikebuchi, Yusuke Hama, Yasuko Ochi, Hitosuke Tameno, Taketoshi Shimada: p62/SQSTM1 levels predicts radiotherapy resistance in hypopharyngeal carcinomas. Am J Cancer Res 2017;7(4):881-891. (Full text, PDF).

Yongkun Wang, Tingting Liang, Yao Wang, Yan Huang, Ye Li: Long non-coding RNA AK093407 promotes proliferation and inhibits apoptosis of human osteosarcoma cells via STAT3 activation. Am J Cancer Res 2017;7(4):892-902. (Retracted, Full text, PDF).

Changxin Jing, Zhifei Gao, Rong Wang, Zhao Yang, Bingyin Shi, Peng Hou: Lenvatinib enhances the antitumor effects of paclitaxel in anaplastic thyroid cancer. Am J Cancer Res 2017;7(4):903-912. (Full text, PDF).

Xiao Yang, Huibing Ruan, Xi Hu, Anyi Cao, Li Song: miR-381-3p suppresses the proliferation of oral squamous cell carcinoma cells by directly targeting FGFR2. Am J Cancer Res 2017;7(4):913-922. (Full text, PDF).

Jianman Guo, Michael R Grovola, Hong Xie, Grace E Coggins, Patrick Duggan, Rukhsana Hasan, Jiale Huang4, Danny W Lin, Claire Song, Gabriela M Witek, Simon Berritt, David C Schultz, Jeffrey Field: Comprehensive pharmacological profiling of neurofibromatosis cell lines. Am J Cancer Res 2017;7(4):923-934. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Qimin Zhang, Shengsong Huang, Huarong Luo, Xin Zhao, Gang Wu, Denglong Wu: Eight-plex iTRAQ labeling and quantitative proteomic analysis for human bladder cancer. Am J Cancer Res 2017;7(4):935-945. (Full text, PDF, Supplementary Data).

Pei Yang, Weiye Deng, Yaqian Han, Yingrui Shi, Ting Xu, Juan Shi, Hesham Elhalawani, Yu Zhao, Xiaoxue Xie, Fan Lou, Rong Zhang, Hekun Jin: Analysis of the correlation among hypertension, the intake of β-blockers, and overall survival outcome in patients undergoing chemoradiotherapy with inoperable stage III non-small cell lung cancer. Am J Cancer Res 2017;7(4):946-954. (Full text, PDF).

Hui Xu, Xi-Long Zhao, Xue Liu, Xu-Gang Hu, Wen-Juan Fu, Qian Li, Yan Wang, Yi-Fang Ping, Xia Zhang, Xiu-Wu Bian, Xiao-Hong Yao: Elevated ASCL2 expression in breast cancer is associated with the poor prognosis of patients. Am J Cancer Res 2017;7(4):955-961. (Full text, PDF).

Manja Friese-Hamim, Friedhelm Bladt, Giuseppe Locatelli, Uz Stammberger, Andree Blaukat: The selective c-Met inhibitor tepotinib can overcome epidermal growth factor receptor inhibitor resistance mediated by aberrant c-Met activation in NSCLC models. Am J Cancer Res 2017;7(4):962-972. (Full text, PDF).

Leah B Strickland-Marmol, Steven Brem, Amyn M Rojiani, Mumtaz V Rojiani: Vessel morphometric parameters-correlation with histologic grade and VEGF expression in oligodendroglioma. Am J Cancer Res 2017;7(4):973-981. (Full text, PDF).

Tongle Zhi, Kuan Jiang, Chuanzhuo Zhang, Xiupeng Xu, Weining Wu, Er Nie, Tianfu Yu, Xu Zhou, Zhongyuan Bao, Xin Jin, Junxia Zhang, Yingyi Wang, Ning Liu: MicroRNA-1301 inhibits proliferation of human glioma cells by directly targeting N-Ras. Am J Cancer Res 2017;7(4):982-998. (Full text, PDF).

Tingting Wang, Yuhua Jiang, Lei Chu, Tianhui Wu, Jie You: Alpinumisoflavone suppresses tumour growth and metastasis of clear-cell renal cell carcinoma. Am J Cancer Res 2017;7(4):999-1015. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976