AJCR Copyright © 2010-present, All rights reserved. Published by e-Century Publishing Corporation, Madison, WI 53711, USA
Volume 10, Number 1:1-366;2020
American Journal of Cancer Research


Xiaoli Ju, Heng Zhang, Zidi Zhou, Qiang Wang: Regulation of PD-L1 expression in cancer and clinical implications in immunotherapy. Am J Cancer Res 2020;10(1):1-11. (Full text, PDF).

Yu-Ting Chang, Hsuan-Yu Peng, Chun-Mei Hu, Shih-Chia Huang, Sui-Chi Tien, Yung-Ming Jeng: Pancreatic cancer-derived small extracellular vesical Ezrin regulates macrophage polarization and promotes metastasis. Am J Cancer Res 2020;10(1):12-37. (Full text, PDF).

Manman Li, Pandi Wu, Zhaocong Yang, Siwei Deng, Lingyu Ni, Yanfeng Zhang, Liang Jin, Yi Pan: miR-193a-5p promotes pancreatic cancer cell metastasis through SRSF6-mediated alternative splicing of OGDHL and ECM1. Am J Cancer Res 2020;10(1):38-59. (Full text, PDF).

Zefeng Xuan, Long Zhao, Zequn Li, Wenfeng Song, Jun Chen, Jian Chen, Hao Chen, Guangyuan Song, Cheng Jin, Mengqiao Zhou, Haiyang Xie, Shusen Zheng, Penghong Song: EPS8L3 promotes hepatocellular carcinoma proliferation and metastasis by modulating EGFR dimerization and internalization. Am J Cancer Res 2020;10(1):60-77. (Full text, PDF).

Kunpeng Liu, Qingan Yu, Hao Li, Changming Xie, Yaohua Wu, Dakun Ma, Ping Sheng, Wenjie Dai, Hongchi Jiang: BIRC7 promotes epithelial-mesenchymal transition and metastasis in papillary thyroid carcinoma through restraining autophagy. Am J Cancer Res 2020;10(1):78-94. (Full text, PDF).

Chih-Yang Wang, Chung-Chieh Chiao, Nam Nhut Phan, Chung-Yen Li, Zheng-Da Sun, Jia-Zhen Jiang, Jui-Hsiang Hung, Yi-Ling Chen, Meng-Chi Yen, Tzu-Yang Weng, Wei-Ching Chen, Hui-Ping Hsu, Ming-Derg Lai: Gene signatures and potential therapeutic targets of amino acid metabolism in estrogen receptor-positive breast cancer. Am J Cancer Res 2020;10(1):95-113. (Full text, PDF).

Zhipeng Zhao, Yuqi Wang, Dapeng Yun, Qilin Huang, Delong Meng, Qing Li, Pingzhao Zhang, Chenji Wang, Hongyan Chen, Daru Lu: TRIM21 overexpression promotes tumor progression by regulating cell proliferation, cell migration and cell senescence in human glioma. Am J Cancer Res 2020;10(1):114-130. (Full text, PDF).

Yake Huang, Jiani Huang, Yan Huang, Lei Gan, Ling Long, Aimin Pu, Rongkai Xie: TFRC promotes epithelial ovarian cancer cell proliferation and metastasis via up-regulation of AXIN2 expression. Am J Cancer Res 2020;10(1):131-147. (Full text, PDF).

Yan Sun, Jiquan Fan, Bo Wang, Zibo Meng, Dianyun Ren, Jingyuan Zhao, Zhiqiang Liu, Dan Li, Xin Jin, Heshui Wu: The aberrant expression of ADAR1 promotes resistance to BET inhibitors in pancreatic cancer by stabilizing c-Myc. Am J Cancer Res 2020;10(1):148-163. (Full text, PDF).

Chung-Pu Wu, Sabrina Lusvarghi, Pin-Jung Tseng, Sung-Han Hsiao, Yang-Hui Huang, Tai-Ho Hung, Suresh V Ambudkar: MY-5445, a phosphodiesterase type 5 inhibitor, resensitizes ABCG2-overexpressing multidrug-resistant cancer cells to cytotoxic anticancer drugs. Am J Cancer Res 2020;10(1):164-178. (Full text, PDF).

Yingying Hu, Xiao Wei, Yumin Lv, Xin Xie, Liu Yang, Jingjing He, Xingyu Tao, Yuting Ma, Yun Su, Liyang Wu, Weiyi Fang, Zhen Liu: EIF3H interacts with PDCD4 enhancing lung adenocarcinoma cell metastasis. Am J Cancer Res 2020;10(1):179-195. (Full text, PDF).

Li-Mei Duan, Jia-Yu Liu, Chao-Wen Yu, Jia-Xin Fan, Ting Li, Jin-Xiao Yang, Yong-Bo Zheng, Feng-Chun Liu, Zhen-Ting He, Hong-Ling Yuan, Xiao-Hou Wu, Chun-Li Luo: PLCε knockdown prevents serine/glycine metabolism and proliferation of prostate cancer by suppressing YAP. Am J Cancer Res 2020;10(1):196-210. (Full text, PDF).

Isabella Wai-Yin Cheuk, Man Ting Siu, John Chi-Wang Ho, Jiawei Chen, Vivian Yvonne Shin, Ava Kwong: ITGAV targeting as a therapeutic approach for treatment of metastatic breast cancer. Am J Cancer Res 2020;10(1):211-223. (Full text, PDF).

Xuling Sun, Jin Ma, Qianzhi Chen, Zhenlin Hou, Xuelai Luo, Guihua Wang, Jing Wang, Junbo Hu, Zhixin Cao: SIX4 promotes metastasis through STAT3 activation in breast cancer. Am J Cancer Res 2020;10(1):224-236. (Full text, PDF).

Yaguang Feng, Ling Gao, Guangfei Cui, Yan Cao: LncRNA NEAT1 facilitates pancreatic cancer growth and metastasis through stabilizing ELF3 mRNA. Am J Cancer Res 2020;10(1):237-248. (Full text, PDF).

Yanni Wang, Haiyan Liao, Tongsen Zheng, Jingyuan Wang, Dagang Guo, Zhihao Lu, Zhongwu Li, Yiyou Chen, Lin Shen, Yanqiao Zhang, Jing Gao: Conditionally reprogrammed colorectal cancer cells combined with mouse avatars identify synergy between EGFR and MEK or CDK4/6 inhibitors. Am J Cancer Res 2020;10(1):249-262. (Full text, PDF).

Chao Dong, Yin Chen, Jing Ma, Runxiang Yang, Hongjian Li, Rong Liu, Dingyun You, Chunxiang Luo, Heng Li, Siyuan Yang, Kunbin Ke, Marie Chia-mi Lin, Ceshi Chen: Econazole nitrate reversed the resistance of breast cancer cells to Adriamycin through inhibiting the PI3K/AKT signaling pathway. Am J Cancer Res 2020;10(1):263-274. (Full text, PDF).

Ming-Jenn Chen, De-Wei Wu, Ching-Ju Shen, Ya-Min Cheng, Cheng-Chung Wu, Huei Lee: Hepatitis B virus X protein promotes tumor invasion and poor prognosis in hepatocellular carcinoma via phosphorylation of paxillin at Serine 178 by activation of the c-Jun NH2-terminal kinase. Am J Cancer Res 2020;10(1):275-283. (Full text, PDF).

Shibo Zhu, Jingqi Zhang, Yanhong Cui, Xiangliang Tang, Xiaofeng Gao, Dian Li, Wei Jia: Long non-coding RNA HOXA11-AS upregulates Cyclin D2 to inhibit apoptosis and promote cell cycle progression in nephroblastoma by recruiting forkhead box P2. Am J Cancer Res 2020;10(1):284-298. (Full text, PDF).

Nana Zheng, Man Chu, Min Lin, Youhua He, Zhiwei Wang: USP7 stabilizes EZH2 and enhances cancer malignant progression. Am J Cancer Res 2020;10(1):299-313. (Full text, PDF).

Liyuan Fan, Juan Wang, Qiang Cao, Xiuping Ding, Baosheng Li: Aberrant miR-1246 expression promotes radioresistance in non-small cell lung cancer: a potential prognostic biomarker and radiotherapy sensitization target. Am J Cancer Res 2020;10(1):314-335. (Retracted, Full text, PDF).

Kozue Takeda, Yoshiyuki Kawamoto, Yosuke Nagasaki, Yusuke Okuno, Yuko Goto, Machiko Iida, Ichiro Yajima, Nobutaka Ohgami, Masashi Kato: Peptides containing the MXXCW motif inhibit oncogenic RET kinase activity with a novel mechanism of action. Am J Cancer Res 2020;10(1):336-349. (Full text, PDF).

Zhaoqiang Zhang, Lin Zhuang, Yi Lin, Mengdie Yan, Jiahong Lv, Xiaolei Li, Han Lin, Ping Zhu, Qiuping Lin, Yue Xu: Novel drug delivery system based on hollow mesoporous magnetic nanoparticles for head and neck cancers--targeted therapy in vitro and in vivo. Am J Cancer Res 2020;10(1):350-364. (Full text, PDF).

Kazuki Otsuka, Manabu Sasada, Takuya Iyoda, Yusuke Nohara, Shunsuke Sakai, Tatsufumi Asayama, Yusuke Suenaga, Sana Yokoi, Yoshikazu Higami, Hiroaki Kodama, Fumio Fukai: Combining peptide TNIIIA2 with all-trans retinoic acid accelerates N-Myc protein degradation and neuronal differentiation in MYCN-amplified neuroblastoma cells: Am J Cancer Res. 2019; 9(2): 434-448. Am J Cancer Res 2020;10(1):365-366. (Full text, PDF).
American Journal of Cancer Research
ISSN: 2156-6976